Mobbing w miejscu pracy

 • Witam serdecznie. Piszę pracę dyplomową na temat mobbingu w pracy. Uprzejmie proszę o poświęcenie kilku chwil i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące mobbingu. Uzyskane informacje wykorzystane zostaną wyłącznie dla potrzeb pracy dyplomowej. Dziękuję.
 • 1. Czy wiesz co oznacza pojęcie mobbingu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Jak długo trwał/ trwa okres stosowania mobbingu wobec Twojej osoby? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Czy działania te były stosowane systematycznie (średnio raz na tydzień)? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Ile wynosi Twój staż pracy w danej firmie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Kto stosował wobec Ciebie mobbing? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Podaj płeć mobbera (osoba stosująca mobbing) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Wiek osoby stosującej mobbing *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Czy w firmie są inne osoby prześladowane przez daną osobę *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Ile osób oprócz Ciebie jest prześladowanych przez danego mobbera

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Czym przejawia się mobbing wobec Ciebie? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. W jakich sytuacjach jest wobec Ciebie stosowany mobbing? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Jakie Twoim zdaniem są powody stosowania mobbingu wobec Ciebie *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Czy zdarzają się pozytywne sytuacje ze strony mobbera *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Jaki masz odczucia w stosunku do mobbera *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Czy ktokolwiek wie o Twojej sytuacji w firmie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Czy oczekujesz/ oczekiwałeś na pomoc/ reakcję osób z firmy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. Czy otrzymałeś wsparcie od osób z firmy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. Czy otrzymałeś pomoc od osób z firmy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 19. Czy uważasz, że firma, w której pracujesz/ pracowałeś stosuje praktyki antymobbingowe, a tym samym chroni pracowników? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Czy czujesz się bezpiecznie w miejscu pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 21. Czy zgłosiłeś problem Zarządowi, wyższemu kierownictwu, jednostce HR? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 22. Jaka była reakcja w/w jednostek?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 23. Dlaczego nie zgłosiłeś problemu

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 24. Czy możesz w pełni skupić się na realizowaniu swoich obowiązków *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 25. Czy szukałeś pomocy poza firmą ? stowarzyszenia antymobbingowe, PIP, itp? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 26. Czy uzyskałeś pomoc, na jaką liczyłeś?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 27. Czy dobrze się czujesz w miejscu pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 28. Jak się czujesz w miejscu pracy? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 29. Czy Twoim zdaniem jesteś efektywnym pracownikiem mimo zjawiska mobbingu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 30. Czy przez zjawisko mobbingu pogorszyła się atmosfera w pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 31. Czy po wyjściu z pracy potrafisz przestać myśleć o pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 32. Czy w okresie prześladowań pogorszył się Twój stan zdrowia? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 33. Jakie masz problemy zdrowotne spowodowane mobbingiem? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 34. Zaznacz, które z poniższych stwierdzeń dotyczą Ciebie (na skutek działań mobbingowych): *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 35. Czy możesz liczyć na wsparcie rodziny, przyjaciół? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 36. Czy zjawisko mobbingu miało negatywny wpływ na Twoją rodzinę? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 37. Czy sprzeciwiłeś się praktykom mobbingowym? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 38. Czy zjawisko mobbingu wpłynęło na negatywne postrzeganie firmy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 39. Czy nadal pracujesz w tej firmie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 40. Czy zamierzasz odejść z tej firmy?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 41. Jak sobie radzisz z problemem mobbingu?

 • 42. Metryka-Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 43. Metryka- Wiek *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 44. Metryka-Stan cywilny

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 45. Metryka-Wykształcenie: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 46. Metryka-Miejsce zamieszkania *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...