Motywacja pracowników

 • Ankieta jest całkowicie anonimowa, zebrane wyniki będą wykorzystane w pracy magisterskiej na temat motywacji pracowników.
 • 1. Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Wiek *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Wykształcenie *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Stan cywilny *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Województwo *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Wykonywany zawód *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Miasto

 • 8. Czy jest Pan/Pani zadowolony ze swojej pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Co dla Pana/Pani jest najważniejsze w pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Czy w Pana/Pani miejscu pracy są stosowane kary? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Czy w Pani/Pana firmie stosowany system wynagradzania jest dla Pani/Pana jasny ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Jakie z pośród wymienionych premii są stosowane w Pana/Pani firmie? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Czy jest Pani/Pan zadowolony z wysokości aktualnie otrzymywanego wynagrodzenia?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Czy w Pani/Pana firmie organizowane są szkolenia w celu zwiększenia kompetencji pracowników? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Jeśli tak to jaki to był rodzaj szkoleń?

 • 16. Czy odczuwa Pani/Pan chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. Wykształcenie *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. Zawód *

Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...