SOOP w motywowaniu

 • 1. Jak często przeprowadzana jest rozmowa okresowa w Pana/Pani miejscu pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Z jakim wyprzedzeniem jest Pan/Pani informowana o zbliżającej się rozmowie okresowej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Czy zna Pan/Pani procedury postępowania przy okresowej ocenie pracowniczej?(jeżeli tak, proszę przejść do pytania następnego, jeżeli nie do 5) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. W jaki sposób uzyskał Pan/Pani informacje na temat oceny okresowej?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy znaPan/Pani zastosowanie wyników oceny okresowej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Jak podchodzi Pan/Pani do rozmowy z przełożonym? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Czy uważasz że ocena okresowa ma wpływ na Pana/Pani: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Proszę określić, co jest priorytetem przy ocenianiu Pana/Pani osoby: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Podczas rozmowy okresowej pracodawca: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Czy uzyskuje Pan/Pani informacje zwrotną na temat swojej pracy? (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi a proszę przejść do następnego pytania, w przypadku udzielenia odpowiedzi b do pytania 12) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Po jakim czasie uzyskuje Pan/Pani informacje zwrotną na temat swojej osoby po rozmowie okresowej:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Czy rezultaty Pana/Pani pracy porównywane są z jakimś wzorcem?(Jeżeli tak proszę przejść do następnego pytania, jeżeli nie do 14) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Porównywanie wyników Pana/Pani pracy do wzorca wpływa na Panią /Pana:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Czy systematyczne przeprowadzane spotkania motywują Panią/Pana do zwiększenia swojej efektywności w pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Czy jako pracownik ma Pan/Pani możliwość odwołania się od wyników oceny? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Proszę opisać w kilku zdaniach jak wyglądała Pani/Pana rozmowa okresowa? *

 • 17. Czy uważa Pan/Pani, że odpowiednio dobrany system oceny okresowej wpływa na zwiększenie efektywności wykonywanej pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. Czy zasady oceniania w Pana/Pani firmie są jasno określone? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 19. Czy uważa Pan/Pani, że zasady oceniania w Pana/Pani firmie są sprawiedliwe? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Proszę podać najczęstsze powody awansowania w Pana/Pani organizacji *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 21. W którym Tesco Pan/Pani pracuje? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 22. Płeć? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 23. Przedział wiekowy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 24. Wykształcenie: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...