Rekrutacja w sądach

 • Ankieta dotyczy sposobów przeprowadzania rekrutacji w Sądownictwie Skierowana jest do obecnych oraz byłych pracowników.
 • 1. Płeć: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Wiek: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Miejsce zamieszkania: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Wykształcenie *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. W przypadku wykształcenia wyższego, proszę podać ukończony rodzaj studiów: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Co skłoniło Cię do aplikowania na stanowisko w Sądzie ? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. W jaki sposób dowiedział się pan(i) o przeprowadzanej rekrutacji ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Z ilu etapów składała się rekrutacja, w której brałeś udział? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Które z wymienionych narzędzi selekcji zastosowano przy przyjmowaniu pana(i) do pracy: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Co według pana(i) miało decydujące znaczenie przy przyjmowaniu go do pracy? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Jak ocenia pan(i) przebieg procesu rekrutacji?Proszę podać motywację odpowiedzi" *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Który z etapów selekcji pozwolił Panu/Pani najpełniej zaprezentować swoje kompetencje? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Czy po przyjęciu Pana/Pani do pracy na dane stanowisko Pana/Pani kwalifikacje wymagały uzupełnienia? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Czy w trakcie Pana/Pani uczestnictwa w procesie naboru do firmy napotkał/a się Pan/Pani z niekompetentnym lub niesprawiedliwym traktowaniem (osobiście lub nie)? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. W jakim charakterze pracował(a) Pan(i) w Sądzie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. W jakiej jednostce organizacyjnej pan(i) pracował(a)? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...