Rekrutacja pracowników

 • 1. Czy istnieją w Pani/Pana organizacji opisy stanowisk pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Ankieta dla osób rekrutujących pracowników i właścicieli firm
 • 2. Czy dokonuje się planowania zasobów ludzkich ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Jaka jest struktura firmy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Kto zajmuje się rekrutacją w Pana/Pani firmie? *

 • 5. Kto podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu kandydata? *

 • 6. Gdzie zwykle poszukujecie kandydatów na:
  Pracowników liniowych?
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Gdzie zwykle poszukujecie kandydatów na:
  Stanowiska kierowników średniego szczebla?
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Jakie dokumenty aplikacyjne są wymagane od kandydatów? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. W jaki sposób są one dostarczane do siedziby firmy? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Liczba zatrudnianych rocznie pracowników? *

 • 11. Jaki procent zatrudnianych kandydatów, to osoby z polecenia *

 • 12. Rekrutacja zewnętrzna
  Gdy Pani/Pana Firma zastosuje rekrutację zewnętrzną
  Gdzie umieszczane są oferty pracy w Państwa firmie?
  Gdy poszukiwani są pracownicy liniowi
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Rekrutacja zewnętrzna
  Gdy Pani/Pana Firma zastosuje rekrutację zewnętrzną
  Gdzie umieszczane są oferty pracy w Państwa firmie?
  Gdy poszukiwani są kierownicy średniego szczebla
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 14. Część 2. Rekrutacja zewnętrzna
  Gdy Pani/Pana Firma zastosuje rekrutację zewnętrzną
  Gdzie umieszczane są oferty pracy w Państwa firmie? Gdy poszukiwani są pracownicy liniowi?
  -W czasopismach branżowych
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Część 2. Rekrutacja zewnętrzna
  Gdy Pani/Pana Firma zastosuje rekrutację zewnętrzną
  Gdzie umieszczane są oferty pracy w Państwa firmie? Gdy poszukiwani są kierownicy średniego szczebla?
  -W czasopismach branżowych
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Część 2. Rekrutacja zewnętrzna
  Gdy Pani/Pana Firma zastosuje rekrutację zewnętrzną
  Gdzie umieszczane są oferty pracy w Państwa firmie? Gdy poszukiwani są pracownicy liniowi?
  -w portalach internetowych:
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 17. Część 2. Rekrutacja zewnętrzna
  Gdy Pani/Pana Firma zastosuje rekrutację zewnętrzną
  Gdzie umieszczane są oferty pracy w Państwa firmie? Gdy poszukiwani są kierownicy średniego szczebla ?
  -w portalach internetowych:
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 18. Część 2. Rekrutacja zewnętrzna
  Gdy Pani/Pana Firma zastosuje rekrutację zewnętrzną
  Gdzie umieszczane są oferty pracy w Państwa firmie? Gdy poszukiwani są pracownicy liniowi?
  -na stronie internetowej firmy
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 19. Część 2. Rekrutacja zewnętrzna
  Gdy Pani/Pana Firma zastosuje rekrutację zewnętrzną
  Gdzie umieszczane są oferty pracy w Państwa firmie? Gdy poszukiwani są kierownicy średniego szczebla?
  -na stronie internetowej firmy
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Część 2. Rekrutacja zewnętrzna
  Gdy Pani/Pana Firma zastosuje rekrutację zewnętrzną
  Gdzie umieszczane są oferty pracy w Państwa firmie? Gdy poszukiwani są pracownicy liniowi?
  -W Urzędzie Pracy
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 21. Część 2. Rekrutacja zewnętrzna
  Gdy Pani/Pana Firma zastosuje rekrutację zewnętrzną
  Gdzie umieszczane są oferty pracy w Państwa firmie? Gdy poszukiwani są kierownicy średniego szczebla ?
  -W Urzędzie Pracy
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 22. Proszę opisać kolejne stosowane kroki przez Pani/Pana firmę na drodze do zatrudnienia kandydata w wyniku rekrutacji zewnętrznej (niepochodzącego spośród pracowników firmy) (poczynając od umieszczenia ogłoszenia, a skończywszy na podjęciu ostatecznej decyzji) *

 • 23. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? Pracownicy liniowi :
  -Analiza CV i listu motywacyjnego
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 24. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? Kierownicy średniego szczebla :
  -Analiza CV i listu motywacyjnego
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 25. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? Pracownicy liniowi :
  -Rozmowa kwalifikacyjna indywidualna
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 26. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? kierownicy średniego szczebla:
  -Rozmowa kwalifikacyjna indywidualna
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 27. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? Pracownicy liniowi :
  -Rozmowa kwalifikacyjna panelowa
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 28. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? Kierownicy średniego szczebla :
  -Rozmowa kwalifikacyjna panelowa
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 29. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? Pracownicy liniowi :
  -Rozmowa kwalifikacyjna (zespoły selekcyjne)
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 30. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? Kierownicy średniego szczebla :
  -Rozmowa kwalifikacyjna (zespoły selekcyjne)
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 31. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? Pracownicy liniowi :
  -Testy psychologiczne Wewnętrzne
  stworzone przez dział HR firmy
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 32. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? Kierownicy średniego szczebla :
  -Testy psychologiczne Wewnętrzne
  stworzone przez dział HR firmy
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 33. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? Pracownicy liniowi :
  -Testy psychologiczne uzdolnień
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 34. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? Kierownicy średniego szczebla :
  -Testy psychologiczne uzdolnień
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 35. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? Pracownicy liniowi :
  -Testy psychologiczne osobowości
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 36. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? Kierownicy średniego szczebla:
  -Testy psychologiczne osobowości
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 37. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? Pracownicy liniowi :
  Ekspertyza grafologiczna
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 38. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? Kierownicy średniego szczebla
  Ekspertyza grafologiczna
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 39. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? Pracownicy liniowi :
  Ośrodki oceny (assesment centre)
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 40. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? Kierownicy średniego szczebla :
  Ośrodki oceny (assesment centre)
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 41. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? Pracownicy liniowi :
  .Referencje
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 42. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji zewnętrznej? Kierownicy średniego szczebla :
  .Referencje
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 43. Część 3. Rekrutacja wewnętrzna

  Proszę opisać kolejne stosowane kroki przez Pani/Pana firmę na drodze do zatrudnienia kandydata w wyniku rekrutacji wewnętrznej (pochodzącego spośród pracowników firmy) (poczynając od umieszczenia ogłoszenia, a skończywszy na podjęciu ostatecznej decyzji)

 • 44. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej
  pracownicy liniowi
  Analiza ocen okresowych

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 45. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej
  kierownicy średniego szczebla
  Analiza ocen okresowych

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 46. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej
  pracownicy liniowi
  wskazówki kierowników

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 47. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej
  kierownicy średniego szczebla
  wskazówki kierowników

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 48. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej
  pracownicy liniowi
  Rozmowy z bezpośrednimi przełożonymi

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 49. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej
  kierownicy średniego szczebla
  Rozmowy z bezpośrednimi przełożonymi

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 50. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej
  pracownicy liniowi
  Opinia osób przeprowadzających szkolenia

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 51. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej
  kierownicy średniego szczebla
  Opinia osób przeprowadzających szkolenia

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 52. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej
  pracownicy liniowi
  konkurs

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 53. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej
  kierownicy średniego szczebla
  konkurs

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 54. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej
  pracownicy liniowi
  Testy psychologiczne Wewnętrzne

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 55. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej
  kierownicy średniego szczebla
  Testy psychologiczne Wewnętrzne

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 56. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej
  pracownicy liniowi
  Testy na inteligencje

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 57. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej
  kierownicy średniego szczebla
  Testy na inteligencje

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 58. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej
  pracownicy liniowi
  Testy uzdolnień

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 59. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej?
  kierownicy średniego szczebla
  testy uzdolnień

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 60. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej?
  pracownicy liniowi
  testy osobowości

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 61. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej?
  kierownicy średniego szczebla
  testy osobowości

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 62. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej?
  pracownicy liniowi
  Ośrodki oceny (assesment centre)

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 63. Jakie metody selekcji pracowników są przez Pani/Pana firmę stosowane podczas rekrutacji wewnętrznej?
  kierownicy średniego szczebla
  Ośrodki oceny (assesment centre)

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 64. Część 3. Zadowolenie
  Ilu pracowników odeszło z Państwa firmy w przeciągu zeszłego roku?
  Pracowników liniowych
  *

 • 65. Część 3. Zadowolenie
  Ilu pracowników odeszło z Państwa firmy w przeciągu zeszłego roku?
  kierowników średniego szczebla
  *

 • 66. Ilu pracowników zostało zatrudnionych w Państwa firmie w przeciągu zeszłego roku?
  Pracowników liniowych
  *

 • 67. Ilu pracowników zostało zatrudnionych w Państwa firmie w przeciągu zeszłego roku?
  kierowników średniego szczebla
  *

 • 68. W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z zatrudnionych ostatnio 10 pracowników? Proszę o wpisanie liczb od 1 (jestem zupełnie niezadowolony) do 10 (jestem całkowicie zadowolony)

  Kompetencje pracowników liniowych
  *

 • 69. W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z zatrudnionych ostatnio 10 pracowników? Proszę o wpisanie liczb od 1 (jestem zupełnie niezadowolony) do 10 (jestem całkowicie zadowolony)

  Kompetencje kierowników średniego szczebla
  *

 • 70. W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z zatrudnionych ostatnio 10 pracowników? Proszę o wpisanie liczb od 1 (jestem zupełnie niezadowolony) do 10 (jestem całkowicie zadowolony)

  stopień dopasowania do miejsca pracy pracowników liniowych
  *

 • 71. W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z zatrudnionych ostatnio 10 pracowników? Proszę o wpisanie liczb od 1 (jestem zupełnie niezadowolony) do 10 (jestem całkowicie zadowolony)

  stopień dopasowania do miejsca pracy kierowników średniego szczebla
  *

 • 72. W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z zatrudnionych ostatnio 10 pracowników? Proszę o wpisanie liczb od 1 (jestem zupełnie niezadowolony) do 10 (jestem całkowicie zadowolony)
  Stopnia dopasowania charakteru do zespołu
  Pracownicy liniowi
  *

 • 73. W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z zatrudnionych ostatnio 10 pracowników? Proszę o wpisanie liczb od 1 (jestem zupełnie niezadowolony) do 10 (jestem całkowicie zadowolony)
  Stopnia dopasowania charakteru do zespołu
  Kierownicy średniego szczebla
  *

 • 74. W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z zatrudnionych ostatnio 10 pracowników? Proszę o wpisanie liczb od 1 (jestem zupełnie niezadowolony) do 10 (jestem całkowicie zadowolony)
  Zaangażowania w pracę
  pracownicy liniowi
  *

 • 75. W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z zatrudnionych ostatnio 10 pracowników? Proszę o wpisanie liczb od 1 (jestem zupełnie niezadowolony) do 10 (jestem całkowicie zadowolony)
  Zaangażowania w pracę kierownicy średniego szczebla
  *

 • 76. W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z zatrudnionych ostatnio 10 pracowników? Proszę o wpisanie liczb od 1 (jestem zupełnie niezadowolony) do 10 (jestem całkowicie zadowolony)
  Lojalności wobec firmy
  pracownicy liniowi
  *

 • 77. W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z zatrudnionych ostatnio 10 pracowników? Proszę o wpisanie liczb od 1 (jestem zupełnie niezadowolony) do 10 (jestem całkowicie zadowolony)
  Lojalności wobec firmy
  kierownicy średniego szczebla
  *

 • 78. W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z zatrudnionych ostatnio 10 pracowników? Proszę o wpisanie liczb od 1 (jestem zupełnie niezadowolony) do 10 (jestem całkowicie zadowolony)
  Jakości pracy
  pracownicy liniowi
  *

 • 79. W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z zatrudnionych ostatnio 10 pracowników? Proszę o wpisanie liczb od 1 (jestem zupełnie niezadowolony) do 10 (jestem całkowicie zadowolony)
  Jakości pracy
  kierownicy średniego szczebla
  *

 • 80. Ilu spośród tych pracowników odeszło po czasie krótszym niż 3 miesiące pracy?
  pracowników liniowych
  *

 • 81. Ilu spośród tych pracowników odeszło po czasie krótszym niż 3 miesiące pracy?
  kierowników średniego szczebla
  *

 • 82. Inne uwagi na temat zatrudnianych pracowników:

 • 83. Część 4. Metryczka
  Płeć ?
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 84. Data urodzenia?

 • 85. Wykształcenie?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 86. Kierunek?

 • 87. Staż pracy? ( w miesiącach)

 • 88. Stanowisko?

 • 89. Od jak dawna pracuje Pani/Pan w Firmie? ( w miesiącach )

 • 90. Liczba pracowników Firmy

 • 91. Branża Firmy

Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...