Lista przymiotników ACL-37

  • LISTA PRZYMIOTNIKÓW ACL-37 INSTRUKCJA: Przeczytaj uważnie poniższe przymiotniki. Każdy z nich jest opisem jakiejś cechy. Zaznacz te, które Twoim zdaniem najlepiej opisują Ciebie. Nie zastanawiaj się dlugo nad odpowiedziami. Zaznacz to, co pierwsze przychodzi Ci na myśl. Pamiętaj, że nie ma zlych czy dobrych odpowiedzi, zatem postaraj się odpowiedzieć szczerze. 1 roztargniony 101 ponury 201 godny zaufania 2 aktywny 102 elegancki 202 obraźliwy 3 latwo się przystosowuje 103 dobroduszny 203 z rezerwą 4 szukający przygód 104 chciwy 204 zaradny 5 efektywny 105 przystojny 205 odpowiedzialny 6 czuly 106 trzeźwy 206 niespokojny 7 agresywny 107 bez serca 207 samotnik 8 czujny 108 pochopny 208 nieugięty 9 z dystansem 109 zawzięty 209 krzepki 10 ambitny 110 zdrowy 210 niegrzeczny 11 zaniepokojony 111 uczynny 211 sarkastyczny 12 apatyczny 112 przewrażliwiony 212 egocentryczny 13 umiejący doceniać 113 uczciwy 213 wierzy we wlasne sily 14 mędrkujący 114 wrogi 214 opanowany 15 arogancki 115 pelen humoru 215 zdolny do wyrzeczeń 16 typ artysty 116 porywczy 216 litujący się nad sobą 17 stanowczy 117 idealista 217 agresywny w stosunku do siebie 18 atrakcyjny 118 z fantazją 218 dba o siebie 19 autokratyczny 119 niedojrzaly 219 samolubny 20 niezaradny 120 niecierpliwy 220 wrażliwy 21 zgryźliwy 121 impulsywny 221 sentymentalny 22 zawadiaka 122 niezależny 222 poważny 23 samochwala 123 obojętny 223 srogi 24 wladczy 124 idealista 224 lubieżny 25 spokojny 125 pilny 225 powierzchowny 26 zdolny 126 dziecinny 226 ma cięty dowcip 27 niedbaly 127 bezceremonialny 227 nieporadny 28 rozwazny 128 pomyslowy 228 ostentacyjny 29 zmienny 129 zachamowany 229 zlośliwy 30 uroczy 130 z inicjatywą 230 trwożliwy 31 radosny 131 o dużej intuicji 231 milczący 32 kurtuazyjny 132 inteligentny 232 prosty 33 jasno myślący 133 o wąskich zainteresowaniach 233 szczery 34 zręczny 134 o szerokich zainteresowaniach 234 niechlujny 35 ordynarny 135 nietolerancyjny 235 powolny 36 zimny 136 twórczy 236 przebiegly 37 pospolity 137 nieodpowiedzialny 237 zadowolony z siebie 38 lubiący się żalić 138 skory do gniewu 238 snob 39 skomplikowany 139 wesoly 239 towarzyski 40 zarozumialy 140 uprzejmy 240 o miękkim sercu 41 pewny siebie 141 leniwy 241 wyrafinowany 42 zmieszany 142 zawsze na czas 242 rozrzutny 43 sumienny 143 logiczny 243 bez zasad 44 konserwatywny 144 glośny 244 spontaniczny 45 mający wzgląd na innych 145 lojalny 245 mężny 46 zadowolony 146 kulturalny 246 staly 47 konwencjonalny 147 męski 247 solidny 48 chlodny 148 dojrzaly 248 surowy 49 chętny do wspólpracy 149 potulny 249 skąpy 50 odważny 150 systematyczny 250 flegmatyczny 51 tchórzliwy 151 lagodny 251 silny 52 okrutny 152 zlośliwy 252 uparty 53 ciekawy 153 umiarkowany 253 ulegly 54 cyniczny 154 skromny 254 sugestywny 55 zuchwaly 155 kapryśny 255 ponury 56 podstępny 156 zrzęda 256 przesądny 57 zajmuje postawę obronną 157 naturalny 257 podejrzliwy 58 rozważny 158 nerwowy 258 umiejący się wczuwać 59 wymagający 159 halaśliwy 259 taktowny 60 niezawodny 160 uslużny 260 nietaktowny 61 zależny 161 przykry 261 gadatliwy 62 zniechęcony 162 bezkompromisowy 262 z temperamentem 63 zdecydowany 163 oportunistyczny 263 napięty 64 pelen godności 164 optymistyczny 264 niewdzięczny 65 dyskretny 165 zorganizowany 265 doskonaly 66 nieporządny 166 oryginalny 266 myślący 67 niezadowolony 167 wychodzący naprzeciw 267 zapobiegliwy 68 nieuważny 168 mówiący wszystko 268 nieśmialy 69 nieufny 169 troskliwy 269 tolerancyjny 70 dominujący 170 cierpliwy 270 drażliwy 71 marzycielski 171 zgodny 271 twardy 72 tępy 172 wyróżniający się 272 ufny 73 beztroski 173 wytrwala 273 nie wzrusza się latwo 74 zniewieścialy 174 uporczywy 274 bez ambicji 75 sprawny 175 pesymistyczny 275 bezpretensjonalny 76 egoista 176 pelen planów 276 niekonwencjonalny 77 uczuciowy 177 mily 277 niegodny zaufania 78 energiczny 178 żądny uczucia 278 wyrozumialy 79 przedsiębiorczy 179 zrównoważony 279 nieskora do wzruszeń 80 entuzjastyczny 180 ma gladki sposób bycia 280 niepobudliwy 81 wykrętny 181 praktyczny 281 nieprzyjazny 82 pobudliwy 182 pochlebca 282 bez zahamowań 83 prostolinijny 183 dokladny 283 nieinteligentny 84 krytykujący 184 uprzedzający 284 nieuprzejmy 85 bojaźliwy 185 nieobecny 285 nierealny 86 kobiecy 186 postępowy 286 bez skrupulów 87 chwiejny 187 pruderyjny 287 nie jest samolubny 88 flirtujący 188 klótliwy 288 niestaly 89 niemądry 189 dziwny 289 mściwy 90 mocny 190 szybki 290 wszechstronny 91 przewidujący 191 cichy 291 serdeczny 92 zapominalski 192 niewytrwaly 292 ostrożny 93 poblażliwy 193 rozumny 293 slaby 94 oficjalny 194 roztrzepany 294 lamentujący 95 otwarty 195 realista 295 ma dobre samopoczucie 96 przyjazny 196 rozsądny 296 mądry 97 frywolny 197 buntowniczy 297 skryty 98 drobiazgowy 198 nierozważny 298 dowcipny 99 wielkoduszny 199 refleksyjny 299 zamartwiający się 100 delikatny 200 odprężony 300 skory do kpin
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...