Ankieta Gmina Rymań

 • Szanowni Państwo,

  Nasza Gmina w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnej do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

  Mając powyższe na uwadze prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.
 • 1. Czy posiada Pan/Pani dostęp do komputera/laptopa? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Jak często korzysta Pan/Pani z komputera/laptopa? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Proszę ocenić Pana/Pani umiejętności w zakresie obsługi komputera/laptopa? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Czy posiada Pan/Pani dostęp do Internetu? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Jak często korzysta Pan/Pani z Internetu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Proszę ocenić Pana/Pani umiejętności w zakresie korzystania z Internetu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. W zakresie jakich obszarów chciałby/chciałaby Pan/Pani nabyć lub podnieść swoje umiejętności przy pomocy komputera i Internetu? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź): *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. W zakresie jakich podstawowych kompetencji chciałby/chciałaby Pan/Pani nabyć lub podnieść swoje umiejętności z wykorzystaniem komputera i Internetu? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź): *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a poszerzeniem swoich umiejętności w zakresie szkoleń zaawansowanych? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Czy jest Pan/Pani osobą z niepełnosprawnością, jeżeli tak to w jakim trybie chaiałby/łaby Pan/Pani uczestniczyć w szkoleniach: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Wiek *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Wykształcenie: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Status: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...