Zadowolenie Gości hotelowych z restauracji hotelowych.

 • Sprawdzenie zadowolenie klientów z restauracji hotelowych.
 • 1. Płeć: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Wiek: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Pani / Pana miesięczny zarobek na osobę? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Jak często odwiedza Pani / Pan polskie hotele? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Jakie hotele najczęściej Pani / Pan odwiedza? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. W jakim celu odwiedza Pani / Pan hotele? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Czy korzysta Pani / Pan z restauracji hotelowej podczas swojego pobytu w hotelu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Jak ocenia Pani / Pan obsługę w restauracji hotelowej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Jak ocenia Pani / Pan wystrój sal restauracyjnych w hotelach przez Panią / Pana odwiedzanych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Czy potrawy podawane w restauracji spełniają Pani / Pana oczekiwania? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Jak według Pani / Pana wypadają Polskie hotele na tle hoteli zagranicznych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Co by Pani / Pan zmienił w restauracjach hotelowych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...