Aktywność rekreacyjno-sportowa wybranej grupy osób niepełnosprawnych

 • Ankieta posłuży mi do przeprowadzenia badań naukowych na temat aktywności rekreacyjno-sportowej osób niepełnosprawnych. Ankieta jest anonimowa. Bardzo dziękuje za rzetelne uzupełnienie.
 • 1. Niepełnosprawność ruchowa jest: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Inwalidztwo ma charakter:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Czy Pan/i aktywnie spędza wolny czas? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Jak często uprawia Pan/i rekreację ruchową?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy uczęszcza Pan/i do placówki zajmującej się rekreacją ruchową osób niepełnosprawnych?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Gdzie Pan/i aktywnie spędza czas?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Czy uczestniczył/a Pan/i w turnusie rehabilitacyjnym?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Jakie formy aktywności ruchowej Pan/i uprawia?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Co skłoniło Pana/ią do uprawiania tej formy rekreacji?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Czy uważa Pan/i, że poświęca wystarczającą ilość czasu na aktywność ruchową?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Czy uważa Pan/i, że niepełnosprawność ogranicza możliwości w korzystaniu z różnych form rekreacji ruchowej?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Co Pana/i zdaniem stanowi przeszkodę w uprawianiu rekreacji?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Czy Pana/i zdaniem istnieją korzyści z uprawiania aktywności ruchowej?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Jakie korzyści Pana/i zdaniem wynikają z uprawiania aktywności ruchowej?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Jak oceniał/a Pan/i swoje samopoczucie przed podjęciem aktywności ruchowej?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Jak dzisiaj Pan/i ocenia swoje samopoczucie?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. Czy zdarzyło się Panu/i opuścić zajęcia rekreacji ruchowej?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. Jaki był powód nieobecności?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 19. Czy bierze Pan/i udział w zawodach sportowych?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Czy Pana/i zawód związany jest z uprawianą formą rekreacji?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 21. Płeć: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 22. Wiek: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 23. Wykształcenie *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 24. Miejsce zamieszkania *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 25. Zawód : *

Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...