Szkolenia pracowników w organizacji

 • Szanowni Państwo! Uprzejmie proszę o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej szkoleń pracowników w organizacji. Ankieta ta została stworzona na potrzeby pracy dyplomowej na temat "Szkolenia pracowników w organizacji. Modele, etapy i realizacja". Ankieta jest anonimowa i składa się wyłącznie z pytań zamkniętych, z możliwością jednego wyboru. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do analizy i opracowań statystycznych, dotyczących Państwa opinii na temat wpływu i znaczenia szkoleń dla pracowników. Dziękuję za poświęcenie swojego czasu oraz za wypełnienie ankiety.
 • 1. Czy uważa Pan(i), że szkolenia pracowników są potrzebne? (jeżeli tak to proszę przejść do następnych pytań, jeśli nie to koniec ankiety) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Kiedy Pana(i) zdaniem powinny być przeprowadzane szkolenia? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Czy czuje Pan(i) potrzebę uczestnictwa w szkoleniach? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Czy według Pana(i) szkolenia powinny stanowić stały element uzupełniania i zdobywania wiedzy i umiejętności w firmie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Na co według Pana(i) mają najsilniejszy wpływ organizowane szkolenia? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Pana(i) zdaniem w jakim stopniu szkolenia wpływają na rozwój pracowników? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Czy wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy uzyskaną wiedzę i umiejętności podczas szkoleń? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Czego spodziewa się Pan(i) po udziale w szkoleniach? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Czy chętnie bierze Pan(i) udział w organizowanych szkoleniach? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Jak ocenia Pan(i) organizację przeprowadzanych szkoleń? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Jak ocenia Pan(i) uzyskane informacje podczas szkolenia? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Jak ocenia Pan(i) materiały szkoleniowe otrzymywane w czasie szkolenia? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Na co najczęściej zwraca Pan(i) uwagę podczas szkoleń? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Czy przeprowadzone szkolenia spełniają Pana(i) oczekiwania? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Wiek *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. Wykształcenie *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. Okres zatrudnienia w TP SA (w latach) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...