ANKIETA MONITORUJĄCA JAKOŚĆ UDZIELANEGO DORADZTWA

 • 1. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 w jakim stopniu poszczególne wyznaczniki wartości oferty dowolnej Lokalnej Grupy Działania są dla Pani/Pana istotne? *

  Wyznaczniki wartości oferty Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

  Ocena od 1-5

  Bardzo niska Niska Średnia Wysoka Bardzo wysoka
  Uprzejmość obsługi beneficjenta  
  Szybkość obsługi beneficjenta  
  Wiedza posiadana przez pracowników obsługujących  
  Udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania  
  Pomoc w doborze właściwego rozwiązania  
  Zaangażowanie pracowników biura LGD  
  Gotowość do rozwiązania problemu beneficjenta  
  Sposób reagowania na niezadowolenie beneficjenta  
  Dostęp do informacji (czytelność strony internetowej, dostęp telefoniczny)  
 • 2. Proszę ocenić poziom Pani/Pana zadowolenia/niezadowolenia z Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w skali od 1 do 5 w zakresie poszczególnych wyznaczników jej wartości. *

  Wyznaczniki wartości oferty Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

  Ocena od 1-5

  Bardzo niska Niska Średnia Wysoka Bardzo wysoka
  Uprzejmość obsługi beneficjenta  
  Szybkość obsługi beneficjenta  
  Wiedza posiadana przez pracowników obsługujących  
  Udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania  
  Pomoc w doborze właściwego rozwiązania  
  Zaangażowanie pracowników biura LGD  
  Gotowość do rozwiązania problemu beneficjenta  
  Sposób reagowania na niezadowolenie beneficjenta  
  Dostęp do informacji (czytelność strony internetowej, dostęp telefoniczny)  
 • 3. Proszę ocenić w skali 5-stopniowej Pani/Pana ogólną satysfakcję z obsługi beneficjenta w Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” *

  Na pewno nie Raczej nie Nie wiem Raczej tak Na pewno tak
  Ocena od 1-5  
 • 4. Proszę ocenić w skali 5-stopniowej Pani/Pana skłonność do wygłaszania pozytywnych lub negatywnych opinii o Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim". Jakie są szanse, że wygłosi Pani/Pan: *

  Na pewno nie Raczej nie Nie wiem Raczej tak Na pewno tak
  Pozytywną opinię  
  Negatywną opinię  
 • 5. Płeć

 • 6. Wiek *

Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...