Turystyka i rekreacja w Jaworznie

 • Jestem studentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach i zarazem mieszkanką Jaworzna. Piszę pracę magisterską na temat rekreacji i turystyki w naszym mieście. Ankieta ma na celu uzyskanie informacji na temat Państwa uczestnictwa w różnych formach rekreacji, poznanie opinii o poziomie obecnie świadczonych usług i potrzebie ich dalszego rozwoju. Wyniki ankiety przeznaczone są wyłącznie dla celów badawczych. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli zechcecie Państwo poświęcić czas na wypełnienie poniższej ankiety. Jeśli nie zaznaczono inaczej, proszę wpisać ?X? w odpowiednią kratkę.
 • 1. Który obiekt i/lub impreza najbardziej kojarzy się Panu/Pani z Jaworznem? (Proszę wybrać maksymalnie 3) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Z których obiektów rekreacyjno-sportowych Pan/ Pani korzysta? (Proszę wybrać maksymalnie 3) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Które miejsca o charakterze kulturalno-rekreacyjnym odwiedza Pan/Pani najczęściej: (Proszę wybrać maksymalnie 3) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Czy uczestniczy Pan/Pani w imprezach kulturalnych i/lub sportowych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury i Sortu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Jak ocenia Pan/Pani te imprezy?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Czy Pana/Pani zdaniem działania władz miasta służą rozwojowi rekreacji w mieście?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Czy władze miasta przeprowadzają badania wśród mieszkańców Jaworzna na temat ich potrzeb w zakresie rekreacji? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Czego w zakresie rekreacji Pana/Pani zdaniem brakuje w Jaworznie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Czy orientuje się Pan/Pani, jakie inwestycje związane z rozwojem rekreacji i turystyki są obecnie realizowane na terenie miasta? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Jak ocenia Pana/Pani te inwestycje z punktu widzenia znaczenia dla rozwoju miasta? (Proszę o wpisanie ?X? w odpowiednim okienku)

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Bardzo ważna Ważna Do realizacji w dalszej kolejności Nie mam zdania Nie słyszałem/am o tej inwestycji
  Park Północny (rewitalizacja Pieczysk)  
  Jaworznicki Park Przemysłowy  
  Zagospodarowane terenu po kopalni  
  Rynek Od.Nowa (modernizacja i odnowa rynku)  
  Miasto twarzą Do Autostrady  
  Budowa centrów handlowych  
  Budowa szlaków rowerowych  
 • 11. Czy Pana/Pani zdaniem Jaworzno jest atrakcyjne turystycznie?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Proszę ocenić rolę niżej wymienionych walorów przyrodniczych w rozwoju turystyki na terenie Jaworzna (Proszę o wpisanie ?X? w odpowiednim okienku)

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Odgrywają bardzo dużą rolę Wpływają w istotny sposób Odgrywają niewielką rolę Nie odgrywają żadnej roli Nie mam zdania
  Walory krajobrazowe  
  Klimat, jakość powietrza  
  Woda - rzeki, potoki, zbiorniki wodne  
  Świat roślinny - lasy  
  Świat zwierzęcy - ryby, ptaki, zwierzęta łowne  
 • 13. Jak ocenia Pan/Pani infrastrukturę i wyposażenie turystyczne miasta Jaworzno? (Proszę o wpisanie ?X? w odpowiednim okienku)

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zdecydowanie satysfakcjonujące Raczej satysfakcjonujące Raczej niesatysfakcjonujące Zdecydowanie niesatysfakcjonujące Nie mam zdania
  Infrastruktura drogowa-drogi i parkingi  
  Infrastruktura rowerowa-trasy i szlaki  
  Sieć hotelarsko - noclegowa  
  Sieć gastronomiczna  
  Możliwość robienia zakupów  
  Możliwość zabawy i imprez towarzyskich  
  Wyposażenie miasta w atrakcje dla dzieci  
  Obiekty sportowe i rekreacyjne  
  Dbałość o czystość i porządek  
 • 14. METRYCZKA
  Płeć:
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Wiek: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Wykształcenie: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. Status zawodowy: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. Ile osób liczy Pana/Pani gospodarstwo domowe: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...