Edukacja ekologiczna - klęski zywiołowe

 • Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która będzie mi pomocna w napisaniu pracy mgr:) Z góry dziękuję za poświęcony czas i okazaną pomoc:) Ankieta skierowana do studentów 1 i 2 roku (studia dowolne)
 • 1. Czy znasz podstawowe zagrożenia naturalne wynikające ze strony sił natury w Polsce? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Wymień jakie? *

 • 3. Czy potrafiłbyś rozpoznać oznaki zbliżającej się np. trąby powietrznej, burzy z wyładowaniami atmosferycznymi bądź powodzi? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Jakie są symptomy zbliżającej się burzy z wyładowaniami atmosferycznymi? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Jakie skutki dla człowieka, zwierząt i infrastruktury może spowodować burza z wyładowaniami atmosferycznymi (zaznacz 2 lub 3 odpowiedzi najważniejsze wg Ciebie)? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Czy potrafisz posługiwać się skalą strat ponoszonych w wyniku powodzi, pożarów i innych klęsk żywiołowych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Które z niżej wymienionych zjawisk mogą być główną przyczyną powstania powodzi? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Jakie skutki dla, zwierząt i infrastruktury może spowodować np. powódź? *

 • 9. Klęska żywiołowa wg Ciebie to zjawisko przyrody, prowadzące do: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Czy znasz potencjalne zagrożenia naturalne występujące w Twoim regionie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Wymień jakie? *

 • 12. Czy znasz główne wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zagrożenia klęskami żywiołowymi w swoim regionie oraz system postępowania kryzysowego? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Czy wiesz jak się zachować w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, np. powodzi? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Jak byś się zachował w sytuacji ogłoszenia zagrożenia powodziowego? *

 • 15. Czy potrafiłbyś zachować się w wypadku wystąpienia ewentualnego zagrożenia pożarem? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Jakie podjąłbyś działania w sytuacji pożaru budynku mieszkalnego? *

 • 17. Gdzie szukałbyś bezpiecznego schronienia przed skutkami gwałtownej ulewy i porażeniem piorunem? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. Jaki jest wg Ciebie poziom Twojej wiedzy na temat klęsk żywiołowych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 19. Czy wiedza ta pozwoli Ci w przyszłości na przeciwdziałanie w czasie wystąpienia ewentualnego zagrożenia ze strony siła natury? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Jak często wg Ciebie występują zagrożenia w postaci klęsk żywiołowych w Twoim regionie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 21. Która z niżej wymienionych klęsk żywiołowych, stanowi wg Ciebie największe zagrożenie w Twoim regionie/województwie? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 22. Jak oceniasz szkolny program nauczania z zakresu edukacji ekologicznej w swojej szkole? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 23. Czy szkolny system nauczania wg Ciebie jest wystarczającym źródłem wiedzy dla uczniów na temat klęsk żywiołowych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 24. Czy w edukacji ekologicznej wykorzystywane są zajęcia w terenie oraz multimedia np. film lub prezentacje? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 25. Proszę podać płeć. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...