ANKIETA oceniająca działania gminy Łapsze Niżne

 • 1. Wiek *

  q
 • 2. Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Jestem mieszkańcem: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Które kanały informacji między mieszkańcami a gmina Pan(i) preferuje? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Czy zmiana godzin pracy urzędu gminy we wtorek na 10.00-18.00 jest Pan(i) zdaniem korzystna? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Jak Pan(i) ocenia pracę Wójta Gminy po dwóch latach (2015-2016) jego pierwszej kadencji w skali od 1(niska) do 6 (wysoko)? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Czy praca Rady Gminy stała się bardziej przejrzysta po wprowadzeniu wideo-relacji z Sesji Rady Gminy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Z jakiej inwestycji w Pan(a/i) sołectwie jest Pan(i)najbardziej zadowolony/a? *

 • 9. W jakiej inwestycji w Pan(i) sołectwie nadal brakuje? *

 • 10. Jaka inwestycja gminna w latach 2015-2016 jest w Pana/Pani ocenie najważniejsza dla mieszkańców całej gminy? Zaznacz max. 2 odpowiedzi *

  Można zaznaczyć co najwyżej 2 odpowiedzi.
 • 11. Jakie planowane przedsięwzięcie gminy będzie najważniejsze dla rozwoju turystyki? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Czy uważa Pan(i), że seniorzy w naszej gminie byliby zainteresowani udziałem w zajęciach zorganizowanych dla nich przez gminę? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Jeśli tak, to których?

  Można zaznaczyć co najwyżej 2 odpowiedzi.
 • 14. Czy wie Pan(i) o istnieniu w naszej gminie Punktów Informacji Turystycznej w Kacwinie i Niedzicy Zamek?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Jeśli korzystał/a Pan(i) z usług punktów informacji turystycznej w naszej gminie, to proszę wskazać którą z poniższych usług oceniłby/oceniłaby Pan(i) NAJWYŻEJ?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 16. Jeśli korzystał/a Pan(i) z usług punktów informacji turystycznej w naszej gminie, to proszę wskazać którą z poniższych usług oceniłby/oceniłaby Pan(i) NASŁABIEJ?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. Jak skomplikowana jest orientacja na stronie internetowej gminy www?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. Jak trudno, na stronie internetowej gminy www, odnaleźć informację, której potrzebujecie?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 19. Jak oceniacie aktualność treści na stronie internetowej gminy www?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Czy Pan/Pani czuje się przyjemnie, kiedy Pan/Pani wejdzie do urzedu gminy?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 21. Czy Pana/Pani obsługa była szybka i efektywna?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 22. Niech Pan/Pani wpisze swoje zapytania i uwagi dotyczące udoskonalenia funkcjonowania gminy:

Ładowanie
Ładowanie...