Badanie Zamek Książąt Pomorskich

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie planuje realizację inwestycji polegającej na kompleksowym zagospodarowaniu tarasów wokół Zamku:
  - zabezpieczenie skarp i tarasów przed niszczeniem,
  - nowe nawierzchnie utwardzone na tarasach;
  - nowe ciągi komunikacyjne - schody i pochylnie dla wózków łączące poszczególne poziomy tarasów oraz podnóże skarpy północnej z tarasami Zamku;
  - tereny zielone na tarasach i skarpie w stylu nawiązującym do epoki renesansu z odsłonięciem i podkreśleniem bryły Zamku,
  - wytyczenie ścieżek spacerowo-edukacyjnych i inne prace mające na celu przywrócenie dawnej świetności zabytku.

  Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności historycznej infrastruktury związanej z realizacją funkcji kulturalnych i turystycznych, a co za tym idzie zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców regionu oraz intensyfikacja ruchu turystycznego na terenie Zamku. W związku z powyższym prowadzone jest badanie na temat wpływu planowanej inwestycji na pełniejsze wykorzystanie potencjału kulturalnego instytucji oraz zwiększone zainteresowanie ofertą Zamku Książąt Pomorskich. Badanie ma charakter poufny. Wyniki tego badania zostaną zgromadzone i przetworzone, a Pana/Pani odpowiedzi będą przedstawione wyłącznie w formie grupowych zestawień statystycznych.
 • 1. Z których elementów oferty Zamku Książąt Pomorskich Pan(i) dotąd korzystał(a)? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Czy w Pana/Pani opinii, kompleksowe zagospodarowanie tarasów wokół Zamku przyczyni się do: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie mam zdania
  Zwiększenia liczby osób korzystających z oferty Zamku  
  Ułatwienia rodzinom z dziećmi korzystania z oferty Zamku  
  Ułatwienia osobom niepełnosprawnym korzystania z oferty Zamku  
  Zwiększenia liczby turystów zwiedzających Zamek  
  Zwiększenia atrakcyjności oferty Zamku  
 • 3. Jak w Pana/Pani opinii, zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich wpłynie na Pana/Pani sposób korzystania z oferty Zamku: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Nie dotyczy - nie mieszkam w Szczecinie Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie
  Częściej będę odwiedzać Zamek z przyjaciółmi/rodziną  
  Częściej i chętniej będę oprowadzał po Zamku gości z poza Szczecina, którzy mnie odwiedzą  
  Częściej będę korzystał z oferty kulturalnej Zamku  
 • 4. Ile ma Pan(i) lat? *

 • 5. Gdzie Pan(i) mieszka? *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...