Ocena jakości usług OSIR Olsztyn

 • Poniższy kwestionariusz ma na celu poznanie Pani/Pana opinii na temat jakości usług świadczonych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Państwa odpowiedzi są dla nas cennym źródłem informacji, które pozwolą na usprawnienie naszej pracy oraz dostosowanie jej jakości do poziomu Państwa oczekiwań.
   
  Wypełnienie kwestionariusza jest dobrowolne i anonimowe. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, które Pani/Pana zdaniem najtrafniej odzwierciedlają działania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

   

  Zespół pracowników OSIR Olsztyn

 • 1. Jak często Pani/Pan korzysta z usług świadczonych w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Proszę wymienić nazwy obiektów, które Pani/Pana zdaniem zarządzane są przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. *

 • 3. Proszę wymienić 2-3 usługi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie, z których korzysta Pani/Pan najczęściej. *

 • 4. Czy rozpoznaje Pani/Pan znak graficzny Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Proszę wskazać, w których z poniżej wymienionych środków przekazu spotkała się Pani/ spotkał się Pan ze znakiem graficznym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  TAK NIE
  prasa  
  telewizja  
  Internet  
  ulotki/plakaty  
  inne (jakie?)
 • 6. Proszę o wymienienie 2-3 środków przekazu, przy pomocy których poszukuje Pani/ Pan informacji na temat oferty OSIR. *

 • 7. Proszę ocenić, jak Pani/Pan postrzega markę OSIR Olsztyn? Zastosowano skalę, w której: 1 oznacza najniższą wartość, natomiast 5 najwyższą. Wyboru proszę dokonać poprzez zaznaczenie „kółkiem” właściwej pozycji. *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  uboga
  1 5 5
  bogata
  pasywna
  1 5 5
  dynamiczna
  bez sukcesów
  1 5 5
  z sukcesami
  niestabilna
  1 5 5
  stabilna
  przestarzała
  1 5 5
  nowoczesna
  niepopularna
  1 5 5
  popularna
  niezwiązana ze sportem
  1 5 5
  związana ze sportem
 • 8. Czy uważa Pani /Pan, że obiekty OSIR Olsztyn mają odpowiednie warunki do uprawiania swoich dyscyplin? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Proszę o dokonanie oceny jakości obsługi klienta w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Zastosowano skalę, w której: 1 oznacza najniższą wartość, natomiast 5 najwyższą. *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  kompetencje (dokładna i wyczerpująca informacja udzielana klientowi)
  1 5 5
  .
  odpowiedzialność (zaangażowanie i gotowość niesienia pomocy)
  1 5 5
  .
  kultura osobista (grzeczne, życzliwe i uprzejme traktowanie klienta)
  1 5 5
  .
  wygląd zewnętrzny (estetyka, ubiór)
  1 5 5
  .
  uczynność
  1 5 5
  .
 • 10. Jakie trudności napotkała Pani/ napotkał Pan podczas załatwiania spraw w OSIR Olsztyn? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Proszę o dokonanie oceny organizacji obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Zastosowano skalę, w której: 1 oznacza najniższą wartość, natomiast 5 najwyższą. *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  dogodna lokalizacja (skomunikowanie)
  1 5 5
  .
  dostępność parkingu dla interesantów
  1 5 5
  .
  godziny otwarcia obiektów
  1 5 5
  .
  odpowiednie oznakowanie obiektów
  1 5 5
  .
  warunki lokalowe (czystość, estetyka)
  1 5 5
  .
  przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych
  1 5 5
  .
  możliwość dokonania płatności kartą
  1 5 5
  .
  możliwość załatwiania spraw drogą elektroniczną
  1 5 5
  .
  czas załatwienia spraw
  1 5 5
  .
  czytelność strony internetowej
  1 5 5
  .
 • 12. Czy obecne wyposażenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie spełnia Pani/ Pana oczekiwania? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Jeśli zaznaczyła Pani/ zaznaczył Pan odpowiedź „raczej nie” lub „zdecydowanie nie” proszę wskazać jakiego rodzaju sprzętu Pani / Panu brakuje. *

 • 14. Proszę o wskazanie Pani/Pana alternatywnych form spędzania czasu wolnego poza obiektami OSIR Olsztyn. *

 • 15. Proszę wymienić mocne i słabe strony (po 2-3 każda) dotyczące funkcjonowania i oferty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie *

  MOCNE STRONY SŁABE STRONY
  Proszę wymienić:
 • 16. Proszę podać propozycje, które Pani/Pana zdaniem mogłyby udoskonalić funkcjonowanie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. *

 • METRYCZKA
 • 17. Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. Wiek *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 19. Aktywność zawodowa *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Dziękujemy za poświęcony czas i udział w badaniu!
Ładowanie
Ładowanie...