Badanie poziomu transferu renomy sportowca - Adama Małysza na reklamowane produkty.

  • Szanowni Państwo,
    jestem studentką III roku Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W ramach pracy licencjackiej prowadzę badanie, które ma na celu sprawdzenie, czy renoma Adama Małysza, którą tworzą jego cechy i osiągnięcia sportowe, była przenoszona na reklamowane przez skoczka produkty oraz jak podejmowane współprace wpływały na wizerunek sportowca. Ankieta jest w pełni anonimowa. Dziękuję za zaangażowanie!

  • 1. Czy kojarzy Pan/Pani Adama Małysza z udziału w kampaniach reklamowych w ciągu swojej kariery skoczka narciarskiego? *

    .
    Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...