Motywacja nauczycieli

 • Zwracam się z uprzejmą prośbą do aktywnych zawodowo nauczycieli o wyrażenie własnych opinii na podane niżej pytania. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Proszę o dokładne przeczytanie pytań i udzielenie rzetelnych odpowiedzi. Pytania w większości są jednokrotnego wyboru, jeśli możliwa jest większa ilość odpowiedzi podana jest ona w nawiasie. Materiał wykorzystany zostanie do celów naukowo-dydaktycznych. Z góry dziękuję za poświęcony czas na jej wypełnienie.
 • 1. Jak ocenia Pan/Pani atmosferę panującą w szkole? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Jak ocenia Pan/Pani stopień sprawiedliwości systemu awansowania w szkolnictwie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Czy odczuwa Pan/Pani potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z pracy w obecnej szkole? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Jak długo pracuje Pan/Pani w obecnej szkole? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Jaki czynnik najbardziej wpływa na podwyższenie jakości Pana/Pani pracy? (Proszę zaznaczyć 3 odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Co najbardziej powoduje obniżenie jakości Pana/Pani pracy? (Można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi). *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Czy stosowany w Pana/Pani szkole system wynagrodzenia jest dla Pana/Pani zrozumiały? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Czy został Pan/Pani zapoznany/a z systemem oceniania, jaki funkcjonuje w Pana/Pani szkole? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Czy możliwość szkolenia i doskonalenia własnych umiejętności postrzega Pan/Pani jako ważny element motywacyjny? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Jaki sposób pozapłacowego motywowania do pracy uważa Pan/Pani za najskuteczniejszy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Proszę wybrać najbardziej odpowiednie według Pana/Pani dokończenie zdania: Mój dyrektor/Moja dyrektorka... *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Czy szkoła oferuje Panu/Pani możliwość wzięcia udziału w szkoleniach i kursach podnoszących umiejętności? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Czy brał Pan/Pani udział w takim szkoleniu? (Jeśli tak, to w jakim?) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Czy uważa się Pan/Pani za osobę zmotywowaną do pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Czy od początku zatrudnienia w obecnej szkole Pana/Pani motywacja spadła? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. Czu uważa Pan/Pani, że system motywacyjny w Pana/Pani szkole wymaga poprawy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. Jak często odczuwa Pan/Pani satysfakcję z wykonywanej pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 19. Czy Pani/Pana dyrektor/a motywuje Pana/Panią do efektywniejszej pracy? (Jeśli tak to proszę podać w jaki sposób) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Jak ocenia Pan/Pani stopień trudności wyznaczonych Panu/Pani celów do realizacji? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 21. Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 22. Miejsce zamieszkania: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 23. Wiek: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 24. W jakim przedziale finansowym (brutto) zawierają się Pana/Pani miesięczne dochody? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...