Ankieta badawcza dotycząca odczuwalnych zmian Polaków po przystąpieniu Polski do UE.

 • Bardzo ważne
 • 1. Czy Pana/Pani zdaniem większe korzyści z członkostwa Polski w Unii czerpie *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Czy Pana/Pani zdaniem nasza pozycja w Unii jest: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Jakie są Pana/Pani zdaniem największe korzyści wynikające z naszej integracji z Unią (max 3 odpowiedzi): *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Jakie są niekorzystne skutki tej integracji (max 3 odpowiedzi): *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Kto według Pana/Pani zyskał najwięcej na integracji Polski z Unią (max 2 odpowiedzi): *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Kto najwięcej straci na integracji (max 2 odpowiedzi): *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Jakie są Pana/Pani osobiste odczucia o naszej przynależności w Unii? Czy jest Pan/Pani: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Jaki ma to wpływ na Pana/Pani życie: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Czy Pana/Pani zdaniem informacje przekazywane o sytuacji Polski w Unii Europejskiej są (max 2 odpowiedzi): *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Z jakich źródeł uzyskuje Pan/Pani informacje na ten temat (max 3 odpowiedzi): *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Czy uważa Pan/Pani, że Unia powinna posiadać własną Konstytucję: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Czy dzisiaj po 3 latach członkostwa głosował(a)by Pan/Pani: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Płeć: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Wiek: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Wykształcenie: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Miejsce zamieszkania: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...