problemy wychowawcze z dziecmi z rodzin zastępczych.

 • Witam jestem studentką III roku pedagogiki, wypałniając ankietę pomożesz mi w pracy licencjackiej. Dziękuje.
 • 1. Czy mają Państwo własne dzieci? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Kategoria Państwa rodziny zastępczej. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Proszę podać liczbę dzieci, jakie mają Państwo w opiece zastępczej. *

 • 4. Czy wśród przebywających u Państwa dzieci w opiece zastępczej są rodzeństwa? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Proszę o podanie wieku dzieci przebywających w Państwa rodzinie. *

 • 6. Proszę o podanie czasu pobytu dzieci w Państwa rodzinie. *

 • 7. Jak mogą Państwo określić Państwa stosunek do wychowanków? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Z którą rodziną wychowankowie identyfikują się jako własną? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Proszę krótko opisać jak wyglądają relacje wychowanków z Państwa dziećmi biologicznymi, czy relacje te różnią się od więzi między biologicznym rodzeństwem? (jeśli nie maja Państwo biologicznych dzieci, proszę wpisać "nie dotyczy") *

 • 10. Jak oceniają Państwo obowiązek utrzymywania kontaktów z rodziną naturalną wychowanków? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Czy utrzymują Państwo osobiste kontakty wychowanków z ich rodzinami biologicznymi? (przy każdej możliwości proszę wpisać ilu wychowanków ona dotyczy) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Jeśli zakreślono powyżej odpowiedź twierdzącą, proszę o określenie istotnych elementów tej współpracy. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. .Gdzie zazwyczaj dochodzi do kontaktu dziecka z jego rodziną biologiczną *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Proszę krótko opisać z czyjej inicjatywy dochodzi do spotkań i jak często mają one miejsce. *

 • 15. Jaki jest stosunek rodzin biologicznych do Państwa? Czy rodziny biologiczne przysparzają problemów dla funkcjonowania Państwa rodziny? Jeśli tak to jakich? *

 • 16. Czy przed przyjęciem obecnych wychowanków byli Państwo rodziną zastępczą dla innych dzieci? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. Ilu obecnych wychowanków, w Państwa ocenie, ma realną szansę na powrót do rodziny biologicznej? Czy Państwa zdaniem powrót będzie korzystny dla dziecka? *

 • 18. Jakie problemy wychowawcze dotyczące dziecka w opiece zastępczej pojawiają (pojawiały) się w Waszej rodzinie najczęściej? (Proszę o określenie w skali poprzez postawienie odpowiedniej cyfry przy danym problemie: 1-nieuciążliwy, 2-mało uciążliwy, 3-średnio uciążliwy, 4-bardzo uciążliwy, 5-nie mam zdania, 6-nie występuje):

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  • j 1.
  • j 2.
  • j 3.
  • j 4.
  • j 5.
  • j 6.
 • 19. Z którymi z poniższych problemów (z zakresu niedostosowania społecznego) mają (mieli) Państwo do czynienia w przypadku dziecka objętego opieką zastępczą? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Jakie trudności są realnym obciążeniem w pełnieniu przez Państwo funkcji rodziny zastępczej? (można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 21. Czy pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wpływa na lepsze funkcjonowanie waszej rodziny? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 22. Czy pokrywają Państwo z własnych dochodów wydatki związane z potrzebami dzieci? Jeśli tak to jakiego typu są to wydatki (dodatkowe zajęcia edukacyjne, wakacje, zabawki, przybory szkolne, ubrania, itp.)? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...