Satysfakcja klientów banku PEKAO S.A

 • anieta ma za zadania zbadać zadowolenie kientów z obslugi tego banku.przeprowadzona na potrzeby pracy magisterskiej
 • 1. Jak często korzysta Pan(i) z usług Banku *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Czy korzysta Pan(i) z usług innych banków (jeśli ?nie? to proszę przejść do pytania 4) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Dlaczego Pan(i) korzysta z usług innych banków

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Co ma dla Pana(i) największe znaczenie przy wyborze banku *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Jak ocenia Pan(i) oddziały Banku X (w skali 1-5, gdzie: 5- bardzo dobrze, 4- dobrze, 3- dostatecznie, 2-źle, 1- bardzo źle) pod względem następujących czynników: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Dobrze oznaczonych stanowisk  
  Oddziałów przystosowanych dla niepełnosprawnych  
  Lokalizacji  
 • 6. Wystrój wnętrza Banku X wpływa na Pana(ią *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Czas oczekiwania na obsługę Pana(i) zdaniem jest: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Jak ocenia Pan(i) pracowników banku X (w skali 1-5, gdzie: 5- bardzo dobrze, 4- dobrze, 3- dostatecznie, 2-źle, 1- bardzo źle) pod względem następujących czynników *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Kompetencji  
  Ubioru  
  Kultury obsługi  
  Czasu realizacji obsługi  
 • 9. Jak ocenia Pan(i) jakość kontaktów z pracownikami Banku X (w skali 1-5, gdzie: 5- bardzo dobrze, 4- dobrze, 3- dostatecznie, 2-źle, 1- bardzo źle) pod względem następujących czynników: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Sposób przyjęcia zapytania  
  Uprzejmość pracownika  
  Jakość udzielonych odpowiedzi/ informacji  
  Zaangażowanie i chęć niesienia pomocy  
  Znajomość produktu Y  
 • 10. Czy pracownicy Banku X dobrze rozwiązują problemy swoich klientów *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Jak ocenia Pan(i) rozwiązywanie problemów swoich klientów przez pracowników Banku X (w skali 1-5, gdzie: 5- bardzo dobrze, 4- dobrze, 3- dostatecznie, 2-źle, 1- bardzo źle) pod względem następujących czynników *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Szybkości reagowania na zakomunikowany problem  
  Szybkości rozwiązywania problemu  
  Zaangażowania w rozwiązywany problem  
  Jakość rozwiązanego problemu  
 • 12. Z jakiego narzędzia komunikacji z Bankiem X korzysta Pan(i) najczęściej *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. . Jakie narzędzia marketingowe według Pana(i) mają największy wpływ na podjęcie decyzji o skorzystaniu z oferty/ zakupie produktu Banku X *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Czy oferta produktowa Banku X: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Który z poniżej wymienionych punktów uważa Pan(i) za słabość Banku X *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Czym według Pana(i) Bank X wyróżnia się na tle konkurencji *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. Czy Bank X poleciłby/łaby Pan(i) swoim znajomym *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. Proszę o zaznaczenie Pana(i) płci *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 19. Proszę o zaznaczenie Pana(i) przedziału wiekowego *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Proszę o zaznaczenie Pana(i) wykształcenia *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 21. Jak ocenia Pan(i) swój poziom materialny *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...