Ankieta dla młodzieży

 • Przeprowadzane badanie ankietowe ma służyć poznaniu zagadnień dotyczących niepowodzeń szkolnych uczniów i udziału w tym nauczyciela. Badanie ma charakter anonimowy, a jego wyniki służyć będą jedynie celom poznawczym. Uprzejmie proszę o udzielenie szczerych i rzetelnych odpowiedzi na umieszczone w ankiecie pytania, zgodnie z podanymi przy nich instrukcjami. Jednocześnie serdecznie dziękuję za udział w badaniu.
 • 1. Czy lubisz swoją szkołę?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Jakie przedmioty nauczania lubisz najbardziej i dlaczego?

 • 3. Jakich przedmiotów nie lubisz i dlaczego?

 • 4. Czy osiągasz wyniki na miarę swoich możliwości?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy Twoim zdaniem szkoła spełnia warunki, byś mógł osiągać satysfakcjonujące wyniki w nauce?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Czy otrzymujesz oceny sprawiedliwe?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Kto dopinguje Cię do otrzymywania jak najwyższych efektów nauczania?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Do kogo zwracasz się z prośbą o pomoc jeżeli masz problemy w nauce?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Czy polecenia i zadania, które masz do wykonania są dla Ciebie zrozumiałe?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Czy zdarza Ci się rozmawiać o swoich trudnościach w nauce z nauczycielem?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Czy zdarza Ci się, aby nauczyciel pytał się, czy masz problemy ze zrozumieniem jakichś treści?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Co w pracy nauczycieli na lekcjach najbardziej utrudnia Ci naukę?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Czego najczęściej dotyczą trudności, które miewasz?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 14. Jak oceniasz swój udział w zajęciach lekcyjnych?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Czy Twoim zdaniem atmosfera w klasie wpływa na Twoje wyniki w nauce?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...