Ankieta do pracy magisterskiej na temat: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

 • Ewelina Jaszczak- studentka turystyki i rekreacji (e-mail: ewelina.jaszczakwp.pl) Wydział Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Ekonomicznej Almamer w Warszawie. Ankieta ma na celu zdobycie informacji dotyczących zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Ankieta jest anonimowa i będzie służyła celom badawczym przy pisaniu pracy magisterskiej. Ankieta jest skierowana do osób, które mają do czynienia z zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwie. Z góry serdecznie dziękuję za poświęcony czas i udział w badaniu ankietowym.
 • 1. W jaki sposób dowiedział/a się Pan/Pani o koncepcji "zarządzania wiedzą"? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Czy przedsiębiorstwa z którymi Pan/Pani współpracuje stosują zarządzanie wiedzą? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Czy w Pana/Pani przedsiębiorstwie stosuje się koncepcje zarządzania wiedzą? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Które z wymienionych procesów zarządzania wiedzą mają w Pana/Pani przedsiębiorstwie najważniejsze znaczenie? Proszę ustalić kolejność od 1(najważniejszy proces) do 10 (najmniej ważny proces).

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  • j 1.
  • j 2.
  • j 3.
  • j 4.
  • j 5.
  • j 6.
  • j 7.
  • j 8.
 • 5. Które z wymienionych narzędzi informatycznych są stosowane w Pana/Pani firmie? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Czy w Pana/Pani firmie są stosowane specjalne programy motywowania i rozwoju najlepszych pracowników? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Jeśli udzielił Pan/Pani odpowiedzi pozytywnej na poprzednie pytanie proszę o informację jakiego typu są to środki motywacyjne? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Co oznacza Pana/Pani zdaniem pojęcie "najlepszy pracownik"? *

 • 9. Jak często wg Pana/Pani powinno się stosować wymienione środki motywacyjne, aby zmobilizować pracownika do efektywniejszej pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  wcale czasami często
  premie  
  dodatkowe szkolenia  
  wyjazdy  
  specjalne przywileje np. samochód służbowy  
  większa samodzielność  
  awans  
  elastyczny czas pracy  
  udział w zyskach przedsiębiorstwa  
  dostęp do informacji  
 • 10. Jakie korzyści wg Pana/Pani wynikają z zastosowania koncepcji zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie? *

 • 11. Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Wiek *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Miejscowość *

 • 14. Zawód/ pełniona rola w przedsiębiorstwie *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Wykształcenie *

Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...