adaptacja społeczno zawodowa pracowników

 • Celem ankiety jest zbadanie, jakie czynniki mogą mieć wpływ na polepszenie i przyspieszenie procesów dostosowania się nowo zatrudnianych pracowników do miejsca pracy i środowiska. Badanie jest całkowicie anonimowe. Jeśli Pan / Pani obecnie pracuje, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania w odniesieniu do swojego ostatniego miejsca zatrudnienia.
 • 1. Wiek *

 • 2. Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Wykształcenie: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Jakie jest Pana / Pani doświadczenie zawodowe? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Jaki jest Pana / Pani status zawodowy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Jak długo pracuje Pan / Pani w swym obecnym miejscu pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Wielkość miasta, w którym znajduje się firma (centrala firmy), w której Pan / Pani pracuje: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Województwo, w którym znajduje się firma (centrala firmy), w której Pan /Pani pracuje: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Ilu pracowników zatrudnia firma, w której Pan / Pani pracuje? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. W jakim sektorze działa firma, w której Pan / Pani pracuje? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Jak długo - wg Pana / Pani - powinien trwać okres dostosowania się pracownika do nowego miejsca pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Jak długo dostosowywał się Pan / Pani DO NOWEGO MIEJSCA PRACY w swoim obecnym miejscu zatrudnienia? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Jak długo dostosowywał się Pan / Pani DO NOWEJ SPOŁECZNOŚCI w swoim obecnym miejscu zatrudnienia? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Czy ocenia Pan /Pani okres pierwszych dni w nowym miejscu pracy jako okres trudny? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Jakie było zainteresowanie okazywane Panu / Pani przez współpracowników w nowym miejscu pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Jakie było zainteresowanie okazywane Panu / Pani przez przełożonych w nowym miejscu pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. Proszę określić swoje zaangażowanie w proces własnej adaptacji do obecnego miejsca pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. Jak ocenia Pan / Pani istniejące w Pana / Pani miejscu zatrudnienia procedury adaptacji nowych pracowników? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 19. Proszę określić, kto przede wszystkim pomógł Panu / Pani w dostosowaniu się do nowego miejsca pracy? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Który z poniższych czynników może mieć największy wpływ na dostosowanie się do nowego miejsca pracy? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 21. Który z poniższych czynników może mieć najmniejszy wpływ na dostosowanie się do nowego miejsca pracy? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 22. Z którymi z wymienionych poniżej elementów wspomagających proces przystosowania pracownika w nowej organizacji, miał Pan / Pani do czynienia w swym obecnym miejscu pracy? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 23. Czy w Pana / Pani miejscu pracy były jeszcze jakieś NIE WYMIENIONE powyżej elementy, mogące wg Pana / Pani ułatwić pracownikowi szybszą adaptację w nowym miejscu pracy? Jeśli tak, proszę je opisać. *

Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...