uprawa, ochrona chemiczna i biologiczna truskawek

 • Ankieta dotyczy upraw truskawek. Celem ankiety jest sprawdzenie wiedzy dotyczącej ochrony truskawek oraz stosowanych sposobów ochrony truskawek. Ankieta jest przeprowadzana na potrzeby pracy magisterskiej.
 • 1. Proszę podać wielkość plantacji

 • 2. jaki sposób uprawy jest przez Państwa stosowany?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Czy uprawiają państwo truskawki po następujących roślinach:
  ziemniakach, pomidorach, malinach, tytoniu, ogórkach, brokułach, truskawkach.

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Czy uprawiają państwo truskawki po następujących roślinach:
  marchew, fasola, cebula, seler, zboża, trawy, gorczyca.

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy przestrzegają państwo zasady płodozmianu?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Skąd pozyskiwane są sadzonki truskawek?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Jeśli sadzonki są zakupione - jakiego pochodzenia?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Po jakim czasie odświeżają państwo swoją plantację (jaki wiek osiągają państwa rośliny przed posadzeniem nowych)?

 • 9. na co zwracają Państwo uwagę przy doborze odmian?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. jakie odmiany truskawek są przez państwa uprawiane?

 • 11. Jaki sposób zwalczania chwastów stosują państwo na plantacji truskawek?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Czy w pobliżu plantacji truskawek znajdują się:

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Co oznacza wg Państwa termin "infrastruktura ekologiczna"

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Czy przestrzegają państwo zalecenia stosowania prepartów chemicznych zawartych w aktualnych na dany rok kalendarzach ochrony roślin

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Jakie środki ochrony roślin są przez państwa stosowane, prosze w miarę możliwości podać również przy każdym, stosowanym przez państwa preparacie organizmy, które są nim zwalczane:

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 16. Jakie środki ochrony roślin są przez państwa stosowane, prosze w miarę możliwości podać również przy każdym, stosowanym przez państwa preparacie organizmy, które są nim zwalczane-c.d.:

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 17. Jakie środki ochrony roślin są przez państwa stosowane, prosze w miarę możliwości podać również przy każdym, stosowanym przez państwa preparacie organizmy, które są nim zwalczane - c.d:

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 18. Czy stosują państwo w swojej plantacji walkę biologiczną?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 19. proszę zaznaczyć, jakie szkodniki są problemem na państwa uprawie:

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 20. Czy na państwa uprawie występują organizmy pożyteczne - jeśli tak, proszę zaznaczyć, które

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 21. Czy stosują państwo łącznie fungicydy i zoocydy

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 22. Czy stosują państwo preparaty chemiczne niewiadomego pochodzenia lub nie zakupione w punktach sprzedaży środków ochrony roślin

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 23. na jaki rynek trafiają owoce z Państwa produkcji oraz czy są badane na pozostałości substancji aktywnych?

 • 24. Czy kożystają państwo z usług profesjonalnej firmy doradczej?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 25. Czy posiadają państwo certyfikaty produkcji?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...