Opinie ludzi starszych na temat młodzieży

 • Prowadzę badania na temat opinii ludzi starszych na temat dzisiejszej młodzieży. Badania są całkowicie anonimowe, a uzyskane tą drogą wyniki będę wykorzystane wyłącznie w mojej pracy licencjackiej. W związku z powyższym proszę o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi.
 • 1. Jakie Pan/Pani dostrzega pozytywne cechy dzisiejszej młodzieży? (proszę zaznaczyć 3 odpowiedzi najbardziej odpowiadające Pana/Pani opinii) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Jakie Pan/Pani dostrzega negatywne cechy dzisiejszej młodzieży? (proszę zaznaczyć 3 odpowiedzi najbardziej odpowiadające Pana/Pani opinii) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Które z podanych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Pana/Pani zdaniem ludzie młodzi w stosunku do osób starszych są najczęściej: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Pana/Pani zdaniem ludzie starsi najczęściej traktują młodzież: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Jakie Pana/Pani zdaniem są najważniejsze wartości w życiu dzisiejszej młodzieży? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Ważne Mało ważne Nie ważne Trudno powiedzieć
  Rodzina  
  Miłość  
  Mądrość, wykształcenie  
  Pokój, wolność  
  Bezpieczeństwo  
  Przyjemność, zabawa  
  Ekscytujące, pełne wrażeń życie  
  Dostatnie życie, majątek, pieniądze  
  Szczęście  
  Religia, życie duchowe  
 • 7. Czy Pana/Pani zdaniem młodzież ma coś do zaoferowania osobom starszym? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Czego Pana/Pani zdaniem osoby starsze mogą nauczyć się od młodzieży? (proszę zaznaczyć 3 odpowiedzi najbardziej odpowiadające Pana/Pani opinii) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Czy w trudnej sytuacji zwróciłby/zwróciłaby się Pan/Pani o pomoc do osoby młodej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Czy zdarzyło się Panu/Pani w trudnej sytuacji zwrócić o pomoc do osoby młodej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Czy wiedza i umiejętności młodzieży mogą być przydatne dla osób starszych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Czy Pana/Pani zdaniem istnieje potrzeba integracji seniorów i młodzieży? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Czy Pana/Pani zdaniem możliwa jest integracja osób starszych i młodzieży? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Jak ocenia Pan/Pani swoje relacje z wnukami? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Jak często i w jaki sposób kontaktuje się Pan/Pani z wnukami? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Często Od czasu, do czasu Rzadko Wcale Trudno powiedzieć
  Odwiedziny, spotkania  
  Wspólne rozmowy  
  Robienie razem różnych rzeczy (np. zakupy, porządki, itp.)  
  Rozmowy telefoniczne, SMSy  
  Listy  
  Internet (np. Skype, e-mail, itp.)  
 • 16. Na jakie tematy najczęściej rozmawia Pan/Pani z wnukami? (proszę zaznaczyć 3 odpowiedzi najbardziej odpowiadające Pana/Pani opinii) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 17. Czy często pomaga Pan/Pani wnukom? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. Co Pana/Pani zdaniem cechuje Pana/Pani relacje z wnukami? (w odpowiedzi proszę uwzględnić częstotliwość występowania danej cechy w Pana/Pani relacji z wnukiem/wnuczką) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Często Czasem tak, czasem nie Rzadko Wcale Trudno powiedzieć
  Otwartość i szczerość  
  Ciepło, bliskość  
  Wzajemne zrozumienie  
  Zaufanie, poczucie bezpieczeństwa  
  Uważne słuchanie  
  Kłamstwa i udawanie  
  Brak zrozumienia  
  Brak zaufania  
  Nieuważne słuchanie  
  Obojętność  
  Agresja, przemoc, strach  
  Brak poczucia więzi  
  Lekceważenie  
  Krytyczne podejście  
 • 19. Czy pamięta Pan/Pani o urodzinach i świętach swoich wnuków? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Czy uważa Pan/Pani, że jest autorytetem dla swoich wnuków? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 21. Czy lubi Pan/Pani towarzystwo młodzieży? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 22. Jak częste są Pan/Pani kontakty z młodymi ludźmi spoza Pana/Pani rodziny (spotkania, rozmowy, robienie czegoś razem, itp.)? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 23. Czy mieszka Pan/Pani z wnukami? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 24. Płeć: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 25. Miejsce zamieszkania: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...