MOTYWACJA DO NAUKI

 • ankieta dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Czarnieckiego LO w Człuchowie. Drogi uczniu Przedstawiam Ci ankietę, za pomocą której zbadam Twoja motywację do nauki. Zależy mi na tym, abyś osiągał jak najlepsze wyniki w nauce. Proszę o szczere i dokładne odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa. Dziękuję za jej wypełnienie :)
 • 1. Jak oceniasz siebie jako ucznia? (zaznacz kółkiem odpowiednią cyfrę) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Jak oceniają Twoje wyniki w nauce nauczyciele? (zaznacz kółkiem odpowiednią cyfrę) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Czy odniosłeś/aś jakiś sukces w szkole? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Czy chciałbyś/ałabyś osiągnąć sukces? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy sposób prowadzenia zajęć w naszej szkole jest dla Ciebie jasny i zrozumiały? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Co czujesz, gdy Twoi koledzy i koleżanki otrzymują oceny lepsze niż Ty? (zaznacz tylko jedną odpowiedź) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Jaką opinię chciałbyś/ałabyś mieć wśród kolegów i koleżanek z klasy? (zaznacz maksymalnie trzy odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Ile czasu dziennie poświęcasz na naukę? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Na czyją pomoc w nauce możesz liczyć? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Jak reagują rodzice, gdy otrzymasz dobrą ocenę? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Jak reagują rodzice, gdy otrzymasz słaba ocenę? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Jakie masz warunki do nauki? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Jak spędzasz wolny czas? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Kim chciałbyś/ałabyś zostać w przyszłości? *

Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...