Opinie o upośledzonych umysłowo

 • Bardzo proszę o wypełnienie ankiety pracowników Domów Pomocy Społecznej i licealistów
 • 1. Płeć *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Wiek *

 • 3. Czym się aktualnie Pani/Pan zajmuje *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Miejsce zamieszkania *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Co rozumie Pani/Pan pod pojęciem upośledzenie umysłowe? Proszę podać własną definicję. *

 • 6. Czy w Pani/Pana otoczeniu są osoby upośledzone umysłowo? Jeśli tak, to proszę napisać, kim jest dla Pani/Pana ta osoba (-by), np. brat, sąsiad. *

 • 7. Jakie cechy wyglądu lub zachowania mogą świadczyć o upośledzeniu umysłowym? Proszę wymienić. *

 • 8. Jakie niżej wymienione cechy charakteryzują osobę upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim? Proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Jakie niżej wymienione cechy charakteryzują osobę upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim? Proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Jak Pani/Pana zdaniem traktowane są osoby upośledzone umysłowo przez resztę otoczenia? Proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Jak Pani/Pan uważa, które z niżej wymienionych cech są charakterystyczne dla osoby upośledzonej umysłowo? Proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. W jaki sposób pomaga Pani/Pan osobie upośledzonej umysłowo? *

 • 13. Co przeszkadza Pani/Panu w ludziach upośledzonych umysłowo? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 14. Czy osoby upośledzone umysłowo Pani/Pana zdaniem powinny pracować? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. *

 • 15. Jakie umiejętności Pani/Pana zdaniem są konieczne, aby podjąć pracę z osobami upośledzonymi umysłowo? Proszę zaznaczyć dwie odpowiedzi. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 16. Czym powinni się kierować pracodawcy, przyjmując do pracy osoby upośledzone umysłowo? *

 • 17. Czy osoby upośledzone umysłowo mają szansę na usamodzielnienie się w życiu? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. *

 • 18. Jaki stopień upośledzenia umysłowego pozwala ludziom upośledzonym umysłowo na założenie rodziny? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 19. Która z poniżej wymienionych osób kojarzy się Pani/Panu z udzielaniem pomocy dla upośledzonych umysłowo? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 20. Czy Pani/Pan uważa, że integracja w szkole to dobry pomysł? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. *

 • 21. Jaka forma kształcenia dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym jest Pani/Pana zdaniem najlepsza? Proszę wybrać jedną odpowiedź. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 22. Czy Pani/Pan uważa, że osoby upośledzone umysłowo w stopniu głębokim powinny być izolowane w zakładach zamkniętych? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. *

Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...