Akieta dotycząca przestępczości nieletnich

 • Ankieta stworzona dla celów pracy dyplomowej.Bardzo proszę o rzetelne wypełnienie ankiety.Ankieta jest anonimowa.
 • 1. Czy zjawisko przestępczości nieletnich w ostatnich latach wg Pana/Pani ma tendencje? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Jakie są wg Pana/Pani przyczyny zachowań przestępczych osób nieletnich? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Które przestępstwa wg Pana/Pani są najczęściej popełniane przez nieletnich? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Czy ośrodki masowanego przekazu jak internet, prasa, radio czy telewizja są źródłem dostarczających negatywnych wzorców zachowań dla nieletnich?(proszę uzasadnić swoją odpowiedź) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające przyczyniają się do wzrostu popełnianych przestępstw przez nieletnich? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Czy kary dla nieletnich przestępców powinny być? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Kto powinien zwiększyć swoje działania, aby zapobiec przestępczości? (możliwość wyboru kilku odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. W jaki sposób można przeciwdziałać zachowaniom przestępczych osób nieletnich? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Czy sadzi Pan/Pani ze dotychczasowe sposoby zapobiegania przestępczości nieletnich są skuteczne? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Jakie emocje wywołuje u Pana/Pani zjawisko przestępczości wśród nieletnich? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Czy był/a Pan/Pani kiedyś świadkiem przestępstwa popełnianego przez nieletniego? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Czy był/a Pan/Pani ofiarą nieletniego przestępcy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Czy zaufał/a by Pan/Pani nieletniemu, który popełnił przestępstwo?(proszę uzasadnić odpowiedź) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Miejsce stałego zamieszkania: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Wykształcenie *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. Wykonywany zawód *

 • 18. Wiek *

Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...