Praca Świetlicy Socjoterapeutycznej cz. 1

 • Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety na temat pracy Świetlicy Socjoterapeutycznej, do której uczęszcza Państwa dziecko. Uzyskane informacje posłużą do napisania pracy na temat pozaszkolnych form wychowania i wsparcia dla dzieci i młodzieży. Ankieta jest anonimowa. Dziękuję za poświęcony czas.
 • 1. Skąd uzyskali Państwo informacje na temat zajęć dla dzieci prowadzonych w świetlicy?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Na czyj wniosek dziecko zostało zgłoszone do placówki?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Czy uważa Pani/Pan, że godziny pracy placówki odpowiadają potrzebom dziecka?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Jak ocenia Pani/Pan estetykę i funkcjonalność placówki?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy oferta zajęć prowadzonych przez placówkę odpowiada zainteresowaniom i potrzebom Pani/Pana dziecka?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. W jakiego rodzaju zajęciach prowadzonych w świetlicy brało udział , Pani/Pana dziecko?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Czy Państwa zdaniem w/w zajęcia powinny być prowadzone w dalszym ciągu?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Który z wymienionych motywów skłonił Panią/Pana do zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach świetlicowych?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Czy planuje Pani/Pan, dalsze uczestnictwo swojego dziecka w zajęciach świetlicowych?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Czy Pani/Pana zdaniem, świetlica zapewnia dziecku właściwą opiekę?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Czy Pani/Pana zdaniem, dziecko może liczyć na pomoc opiekunów i wychowawców świetlicy w razie kłopotów?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Jak ocenia Pani/Pan swoje kontakty z pracownikami świetlicy?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Jak ocenia Pani/Pana dziecko atmosferę panującą w świetlicy?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Czy Pani /Pana dziecko lubi przebywać w świetlicy?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Czy Pani/Pana dziecko czuje się w świetlicy bezpieczne?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Czy Pani/Pana dziecko czuje się w świetlicy akceptowane?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. Czy Pani/Pana dziecko czuje się w świetlicy lubiane?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. Czy Pani/Pana dziecko czuje się w świetlicy doceniane?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 19. Czy Pani/Pana dziecko czuje się w świetlicy samodzielne?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Czy Pani/Pana dziecko czuje się w świetlicy szczęśliwe?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 21. Czy Pani/ Pana dziecko czuje się w świetlicy niechciane?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 22. Czy Pani/Pana dziecko czuje się w świetlicy samotne?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 23. Jak ocenia Pani/Pan stan zaspokojenia emocjonalnych potrzeb dzieci?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 24. Jakie zmiany w świetlicy postulowalibyście Państwo w przyszłości?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 25. Czy uważa Pani/Pan, że opiekunowie i wychowawcy świetlicy są sympatyczni i życzliwi?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...