Ankieta do pracy magisterskiej

 • Na potrzeby przygotowania pracy magisterskiej na temat ,,Wykorzystania koncepcji rozwoju zrównoważonego na obszarze recepcji turystycznej na przykładzie gminy uzdrowiskowej Świeradów-Zdrój". Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie celom badawczym.
 • 1. Co Pana/Panią skłoniło do przyjazdu do gminy Świeradów-Zdrój *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Czy to Pana/Pani pierwsza wizyta na terenie tej gminy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Czy Pana/Pani zdaniem gmina jest atrakcyjna dla turystów? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Czy mieszkańcy są przyjaźnie nastawieni do turystów? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy poziom bezpieczeństwa w gminie jest zadowalający? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Jak ocenia Pan/Pani stan środowiska naturalnego w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  bardzo dobre dobre zadowalające złe bardzo złe
  czystość powietrza  
  czystość wód  
  czystość gminy (gospodarka odpadami)  
  stan obszarów zielonych  
 • 7. Czy dotarły do Pana/Pani informacje o zrównoważonym rozwoju na terenie gminy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Jeśli tak to skąd one pochodziły?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Czy miał Pan/Pani kontakt z władzami gminy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Jak Pan/Pani ocenia sprawność jej działania? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Jak ocenia Pan/Pani dostępność komunikacyjną gminy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Płeć *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Wykształcenie *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Dochody *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Wiek *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...