Rola kuratorów sądowych w resocjalizacji społecznie niedostosowanych.

 • Witam, piszę pracę na temat kuratorów sądowych. PROSZĘ PRACOWNIKÓW ZKSS O RZETELNE WYPEŁNIENIE ANKIETY, która będzie TYLKO wykorzystana do celów badawczych. Z góry dziękuję!
 • 1. Płeć: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Wiek: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Kurator sądowy: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Stopień zawodowy: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Profil ukończenia studiów wyższych: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Jakie były powody podjęcia przez Pana/Panią pracy w zawodzie kuratora sądowego? *

 • 7. Staż pracy w zawodzie kuratora: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Czy wśród Pani/Pana podopiecznych jest więcej: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. . Jak ocenia Pan/Pani pracę z podopiecznymi? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Z jakimi problemami najczęściej borykają się rodziny objęte kuratela? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Proszę podać ilość podopiecznych (na dzień dzisiejszy) *

 • 12. Ile maksymalnie dozorów/nadzorów powinien(na) Pan(i) mieć by móc efektywnie pracować? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Proszę podać i uszeregować kolejność podejmowanych czynności po objęciu nadzoru/dozoru.

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  • j 1.
  • j 2.
  • j 3.
  • j 4.
  • j 5.
  • j 6.
  • j 7.
  • j 8.
 • 14. Czy wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy wymienione metody i techniki? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Które z wymienionych metod uważa Pan(i) za najbardziej skuteczne w pracy z podopiecznym? (Proszę wskazać przynajmniej 3) *

 • 16. Z jakimi problemami najczęściej spotyka się Pan/Pani w swojej pracy? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 17. Z jakimi instytucjami Pan(i) najczęściej współpracuje? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 18. Jak Pan/Pani ocenia tę współpracę? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 19. Które obowiązki w resocjalizacji skazanych uważa Pan/ Pani za najskuteczniejsze? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 20. Co Pana(i) zdaniem decyduje o niepowodzeniach w resocjalizacji osób objętych dozorem/nadzorem? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 21. Czy w pracy kuratorskiej odnosi Pan/Pani więcej sukcesów czy porażek? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 22. . Jakie cechy osobowości są Pana/Pani zdaniem powinien posiadać kandydat na kuratora zawodowego? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 23. Czy uważa pan(i) swój zawód za niebezpieczny? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 24. Jeśli ‘’TAK’’ to z jakiego powodu? *

 • 25. Co Pana/Pani zdaniem decyduje głównie o skuteczności kurateli? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...