Sukces osobisty i zawodowy

 • 1. Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Niniejsza ankieta jest próbą odpowiedzi na pytanie czy zewnętrzne wskaźniki sukcesu osobistego i zawodowego (np. wysokie zarobki) są związane z poczuciem osiągnięcia sukcesu.
 • 2. Wiek *

 • 3. Miejsce zamieszkania *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Wykształcenie *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Wykonywany zawód *

 • 6. Dochody (wynagrodzenie brutto, stypendium, zasiłek itp. razem) *

 • 7. Związki osobiste *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Sukces to osiągnięcie znaczących wyników w dowolnej dziedzinie kosztem zaplanowanych, celowo zorganizowanych i konsekwentnie realizowanych zamierzeń przez ludzi do tego przygotowanych. Ma on najczęściej kontekst osobisty i pojawia się wtedy, gdy to, co zostało osiągnięte, daje satysfakcję (Jura, 2000).

  Powyżej podano ogólną definicję sukcesu. Odnosząc się do przedstawionej definicji podaj własne, szczegółowe definicje sukcesu osobistego.
  *

 • 9. Powyżej podano ogólną definicję sukcesu. Odnosząc się do przedstawionej definicji podaj własne, szczegółowe definicje sukcesu zawodowego. *

 • 10. W Twoim życiu nastąpiło wiele zmian, w tym zmianie mogły ulec Twe poglądy i opinie. Napisz kiedy i w jaki sposób zmieniło się Twoje postrzeganie sukcesu. Obok każdego sposobu pojmowania sukcesu podaj przybliżoną liczbę lat jaką wtedy miałeś postrzegając sukces w określony sposób.

  Jak definiowałeś sukces osobisty w trakcie Twego życia?
  *

 • 11. Jak definiowałeś sukces zawodowy w trakcie Twego życia? *

 • 12. W jakim stopniu masz poczucie odniesienia sukcesu osobistego? Zaznacz to stwierdzenie, które najlepiej opisuje Twe poczucie sukcesu. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. W jakim stopniu masz poczucie odniesienia sukcesu zawodowego? Zaznacz to stwierdzenie, które najlepiej opisuje Twe poczucie sukcesu. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...