Sponsoring w sporcie

 • Ankieta potrzebna do pracy mgr
 • 1. Z czym kojarzy się Pani/Panu wyraz SPORT? *

 • 2. Z czym kojarzy się Pani/Panu wyraz SPONSOR ? *

 • 3. Z czym kojarzy się Pani/Panu wyraz WIZERUNEK ? *

 • 4. Proszę o dokończenie zdania - Firmy sponsorujące sport to ... *

 • 5. Proszę o dokończenie zdania - Wydarzenie sportowe jakie lubię oglądać, to... *

 • 6. Którą branże wg Pani/Pana najczęściej angażuje się w sponsoring sportu? (proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Które przedsiębiorstwa kojarzy się Pani/Panu ze sponsorowaniem sportu? *

 • 8. Którą z firm poznał(-a) Pani/Pan za pośrednictwem sportu? *

 • 9. Czy któreś z poniższych przedsiębiorstw kojarzy Pani/Pan ze sportem? (proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Jaka wg Pani/Pana dyscyplina sportu jest najczęściej sponsorowana? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Sponsorowanie sportu kojarzy mi się z ... *

 • 12. Proszę podać które firmy kojarzą się Pani/Panu z piłką nożną *

 • 13. Proszę podać które firmy kojarzą się Pani/Panu z koszykówką *

 • 14. Proszę podać które firmy kojarzą się Pani/Panu z siatkówką *

 • 15. Proszę podać które firmy kojarzą się Pani/Panu z hokejem *

 • 16. Proszę podać które firmy kojarzą się Pani/Panu z tenisem *

 • 17. Proszę podać które firmy kojarzą się Pani/Panu z rajdami samochodami *

 • 18. Firma, która sponsoruje piłkę nożną jest (proszę o podanie najodpowiedniejszego przymiotnika) *

 • 19. Firma, która sponsoruje koszykówkę jest (proszę o podanie najodpowiedniejszego przymiotnika) *

 • 20. Firma, która sponsoruje siatkówkę jest (proszę o podanie najodpowiedniejszego przymiotnika) *

 • 21. Firma, która sponsoruje hokej jest (proszę o podanie najodpowiedniejszego przymiotnika) *

 • 22. Firma, która sponsoruje tenis jest (proszę o podanie najodpowiedniejszego przymiotnika) *

 • 23. Firma, która sponsoruje rajdy samochodowe jest (proszę o podanie najodpowiedniejszego przymiotnika) *

 • 24. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Nie mam zdania Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam
  Kupując dany produkt wspiera się sponsorowanie sportu  
  Podobają się firmy sponsorujące sport  
  Firmy rozpoznawalne są poprzez sponsorowanie sportu  
  Sponsoring sportu za pomocą reklamy na koszulkach jest skuteczny  
  Sponsoring sportu za pomocą nazwy klubu jest skuteczny  
  Sponsoring sportu za pomocą reklamy na stadionie jest skuteczny  
  Sponsoring sporku za pomocą reklamy na stronie internetowej klubu jest skuteczny  
  Sponsoring sportu za pomocą informacji na stronie sponsora jest skuteczny  
  Sponsoring sportu za pomocą reklamy w środkach masowego przekazu (np. telewizji, radiu czy prasie) jest skuteczny  
  Rodzaj sponsorowanej dyscypliny ma duży wpływ na rozpoznawalność przedsiębiorstwa  
 • 25. Firma, która sponsoruje sport jest (proszę ocenić cechy firmy, która sponsruje sport w skali od 1 do 5): *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Nieznana (1) - Znana (5)  
  Biedna (1) - Bogata (5)  
  Mała (1) - Duża (5)  
  Aktywna (1) - Pasywna (5)  
  Stabilna (1) - Niestabilna (5)  
  Ukształtowana (1) - Nieukształtowana (5)  
  Z tradycjami (1) - Nowa (5)  
  Związana ze sportem (1) - Nie związana ze sportem (5)  
 • 26. Wiek: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 27. Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 28. Wykształcenie *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 29. Aktywność zawodowa *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 30. Ocena sytuacji materialnej *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 31. Jak często ogląda Pani/Pan wydarzenia sportowe *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 32. Jakie dyscypliny sportowe Pani/Pan ogląda? (proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 33. W jaki sposób najczęściej ogląda Pani/Pan widowiska sportowe? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...