Współpraca przedszkola z rodzicami.

 • Jestem studentką trzeciego roku Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej. Zwracam się z uprzejmą prośbą do rodziców o wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki zostaną wykorzystane w pracy licencjackiej pt. "Formy współpracy przedszkola z rodzicami". Ankieta jest anonimowa i zajmnie maksymalnie 15 minut. Uprzejmie dziękuję.
 • 1. Czy regularnie uczęszcza Pan/i na zabrania rodziców?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Czy angażuje się Pan/i w sprawy grupy przedszkolnej swojego dziecka?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Jak ocenia Pan/i przebieg informacji między przedszkolem a rodzicami? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Czy jest Pan/i zadowoloy/az obecnej współpracy z przedszkolem?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Jak ocenia Pan/i podaną niżej formę współpracy przedszkola z rodzicami? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
  Rozmowa indywidualna nauczyciela z rodzicami  
  Zebrania ogólne rodziców  
  Zebrania grupowe  
  Kącik dla rodziców  
  Rada rodziców  
  Zajęcia otwarte dla rodziców  
  Inne  
 • 6. Którą z podanych wyżej form współpracy przedszkola z rodzicami ocenia Pan/i najlepiej?Dlaczego? *

 • 7. Którą z podanych wyżej form współpracy przedszkola z rodzicami ocenia Pan/i najgorzej? *

 • 8. Która forma współpracy przedszkola z rodzicami dostarcza Panu/Pani najwięcej informacji na temat Państwa dziecka? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Która z powyższych form współpracy przedszkola z rodzicami jest wg Pana/i najbardziej popularna? *

 • 10. Którą z powyższych form współpracy przedszkola z rodziną najchętniej wybiera Pan/i. Dlaczego? *

 • 11. Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Wiek *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Miejsce zamieszkania *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Wykształcenie *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Zawód *

 • 16. Ilość dzieci w rodzinie *

Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...