Sylwetka kierownika projektu w firmie X

 • Jestem studentką Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania. Ankieta ta jest w pełni anonimowa i odnosi się do Państwa ocen i opinii. Zgromadzony materiał posłuży do napisania mojej pracy magisterskiej, której przedmiotem badań jest sylwetka kierownika projektu. Z góry dziękuję za jej wypełnienie.
 • 1. WIEK *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. PŁEĆ *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. WYKSZTAŁCENIE *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. PANI / PANA STAŻ PRACY W FIRMIE *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. JAKIE KOMPETENCJE POWINIEN POSIADAĆ KIEROWNIK, ABY SKUTECZNIE PROWADZIĆ PROJEKT? (Wybierz 3 najważniejsze wg. Ciebie) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ CECHY KIEROWNIKA. OCEŃ, JAKIE ODGRYWAJĄ ONE ZNACZENIE W PROWADZENIU PROJEKTU. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nieważne mało ważne umiarkowanie ważne ważne bardzo ważne
  Iinteligencja  
  Bezstronność  
  Intuicja  
  Elastyczność w działaniu  
  Punktualność  
  Kreatywność  
  Odporność na stres  
  Asertywność  
  Empatia  
  Doświadczenie  
  Zorganizowanie  
  Konsekwencja  
  Wiedza  
  Poczucie humoru  
  Pewność siebie  
 • 7. CZY KIEROWNIK PROJEKTU POWINIEN POSIADAĆ FACHOWĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU PROWADZONEGO PROJEKTU? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. CZY KWALIFIKACJE ZAWODOWE KIEROWNIKA MAJĄ WPŁYW NA ODBIÓR JEGO OSOBY PRZEZ ZESPÓŁ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. CZY ZDOLNOŚĆ MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW, MA WPŁYW NA POSTRZEGANIE KIEROWNIKA PRZEZ ZESPÓŁ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. ILE OSÓB LICZĄ ZESPOŁY PROJEKTOWE, W KTÓRYCH PRACUJESZ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. CZY PROFIL WYKSZTAŁCENIA KIEROWNIKA PROJEKTU MA WPŁYW NA ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. CZY DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MA ISTOTNY WPŁYW NA POWODZENIE ZARZĄDZANEGO PROJEKTU? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. CZY STAŻ PRACY KIEROWNIKA MA WPŁYW NA SKUTECZNOŚĆ PROWADZONEGO PROJEKTU? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. CZY PŁEĆ KIEROWNIKA PROJEKTU MA WPŁYW NA ODNIESIENIE SUKCESU W PROJEKCIE? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. JAKA CECHA JEST GŁÓWNĄ BUDUJĄCĄ AUTORYTET KIEROWNIKA PROJEKTU? (Wybierz jedną odpowiedź) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. CZY OPINIA O KIEROWNIKU PROJEKTU, WPŁYWA NA MOTYWACJE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. CZY COTYGODNIOWE SPOTKANIA STATUSOWE Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM WPŁYWAJĄ NA JAKOŚĆ PROWADZONEGO PROJEKTU? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. CZY RELACJE KIEROWNIKA Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM MAJĄ WPŁYW NA JAKOŚĆ PROWADZONEGO PROJEKTU? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 19. CZY POJEKTY W KTÓRYCH UCZESTNICZYSZ ZAZWYCZAJ, KOŃCZĄ SIĘ PEŁNYM SUKCESEM? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. JAK PANI / PANA ZDANIEM, WYMIENIONE PONIŻEJ CECHY KIEROWNIKA, WPŁYWAJA NA SUKCES PROJEKTU? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Nie mam zdania Nie wpływa Umiarkowanie wpływa Jest bardzo ważne
  Radzenie sobie ze stresem  
  Doświadczenie zawodowe  
  Wiedza ekspercka  
  Skołnności do ryzyka  
  Zdolności organizatorskie  
  Asertywność  
  Motywowanie pracowników  
  Dbanie o rozwój pracowników  
  Sprawny obieg informacji  
  Wprowadzanie zmian  
  Spotkania statusowe  
  Częste raportowanie postepów pracy  
  Dbanie o własny rozwój  
  Budowa własnego autorytetu  
  Konsekwencja w działaniu  
 • 21. KTÓRA Z UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNIKA PROJEKTU JEST NAJWAŻNIEJSZA? USZEREGUJ OD NAJWAŻNIEJSZEJ DO NAJMNIEJ ZNACZĄCEJ W PROJEKCIE.

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  • j 1.
  • j 2.
  • j 3.
  • j 4.
  • j 5.
  • j 6.
  • j 7.
 • 22. CZY KIEROWNIK PROJEKTU W KTÓRYM BIERZESZ UDZIAŁ, DAJE WSPARCIE WSPÓŁPRACOWNIKOM? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 23. CZY TWÓJ KIEROWNIK PROJEKTU WYDAJE JASNE, ZWIĘZŁE POLECENIA? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 24. JAKIE CZYNNIKI DECYDUJĄ O EFEKTYWNOŚCI STYLU KIEROWANIA PROJEKTEM? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 25. JAKĄ OCENĘ WYSTAWIŁ/A BYŚ SWOJEMU KIEROWNIKOWI PROJEKTU? W SKALI OD 1 DO 6, GDZIE 6 TO IDEAŁ. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5 6
  OCENA  
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...