agresja w szkole

 • Dziękuję za udział w ankiecie. Jej wyniki zostaną wykorzystane do pisanej przez ze mnie pracy. Ankieta jest anonimowa. Wypełniając ją, zaznacz właściwą odpowiedź lub, jeśli pytanie tego wymaga, napisz ją.
 • 1. Wiek *

 • 2. Klasa *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Wykształcenie rodziców *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Co to jest Twoim zdaniem agresja *

 • 5. Zaznacz, z jakimi przejawami agresji spotkałeś/spotkałaś się w twojej szkole *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Czy sam/sama byłeś/byłaś ofiarą agresji? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Zaznacz, jakiego rodzaju agresji byłeś/byłaś ofiarą w swojej szkole *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Czy sam stosowałeś/stosowałaś w szkole wobec innych agresję? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Zaznacz jaki rodzaj agresji stosowałeś/stosowałaś wobec innych szkole *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Gdzie najczęściej w Twojej szkole dochodzi do przejawów agresji *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Jacy uczniowie Twoim zdaniem najczęściej padają ofiarami agresji? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Jacy uczniowie Twoim zdaniem najczęściej są sprawcami agresji? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Czy wiesz, gdzie szukać pomocy, gdy jesteś ofiarą agresji? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. U kogo szukałbyś/szukałabyś pomocy gdybyś był/była ofiarą agresji? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Jakie działania podejmuje twoja szkoła, żeby zapobiec agresji? *

 • 16. Co Twoim zdaniem szkoła powinna jeszcze zrobić, żeby zapobiec agresji? *

 • 17. Co Twoim zdaniem uczniowie sami mogli zrobić, żeby zapobiec agresji? *

Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...