Przełożony - kobieta czy mężczyzna?

 • Anonimowa ankieta. Wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 5 minut.
 • 1. Pani/Pana płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. W jakim jest Pani/Pan wieku? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Jaki jest Pani/Pana status zawodowy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Jakie posiada Pani/Pan wykształcenie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Jakiej płci jest Pani/Pana obecny przełożony? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Jaki styl pracy charakteryzuje Pani/Pana przełożonego?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. W jaki sposób Pani/Pana przełożony rozwiązuje konflikty?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Czy Pani/Pana przełożony faworyzuje pracowników określonej płci?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Czy Pani/Pana przełożony posiada kwalifikacje adekwatne do sprawowanego stanowiska?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Kto według Pani/Pana lepiej sprawdza się na stanowisku przełożonego? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Jakie umiejętności przełożonego Pani/Pana zdaniem uzasadniają ten wybór? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Która z poniższych cech bardziej odpowiada przełożonemu-kobiecie, a która przełożonemu-mężczyźnie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Kobieta Mężczyzna Trudno powiedzieć
  determinacja i pewność siebie by osiągnąć zamierzony cel  
  umiejętność motywowania innych  
  zachowanie zimnej krwi w trudnych sytuacjach  
  działanie pod wpływem impulsu, porywczość  
  szukanie możliwości ciągłego dokształcania się  
  stanowczość  
  intuicja i wyczucie rodzących się konfliktów w zespole  
  agresja i rywalizacja  
  spokojne rozwiązywanie konfliktów  
  zrozumienie drugiego człowieka, wczucie się w jego sytuację  
  mała skłonność do podejmowania ryzyka  
  zasadniczość i orientacja na wynik  
  wykorzystywanie uroku osobistego  
  wprowadzanie atmosfery rywalizacji  
  stresowanie podwładnych  
 • 13. Z kim lepiej układałaby się Pani/Panu współpraca? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...