Sytuacje losowe i awaryjne w pracy pilota wycieczek

 • Ankieta jest skierowana do grona ludzi zajmujących się pilotowaniem wycieczek i dotyczy sytuacji niestandardowych, które wydarzyły się w czasie obsługi grupy turystycznej. Ankieta jest w całości anonimowa i używana będzie wyłącznie w celu naukowym ( praca licencjacka )
 • 1. Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Wiek *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Wykształcenie *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Jak długo Pan / Pani wykonuje zawód pilota wycieczek *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Jaki kraj najczęściej Pan / Pani obsługuje *

 • 6. Z jakim biurem podróży najczęściej Pan / Pani współpracuje? *

 • 7. Czy spotkał /a się Pan / Pani z sytuacją losową lub awaryjną w swojej dotychczasowej pracy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Uprzejmie proszę Pana / Panią o opisanie najbardziej interesującej sytuacji losowej lub awaryjnej, która wydarzyła się w czasie trwania imprezy turystycznej wraz z wariantem jej rozwiązania

 • 9. Czy biuro podróży było zadowolone z rozwiązania powyższego problemu ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Czy z perspektywy czasu Pan / Pani rozwiązałby / rozwiązałaby powyższy problem w ten sam sposób *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Jaka jest według Pana/ Pani najczęstsza przyczyna wypadków w czasie trwania imprezy turystycznej *

 • 12. Uwagi

Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...