,

 • Drodzy Nauczyciele naszej szkoły! Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która ułatwi ocenę oferty edukacyjnej naszej szkoły. Ankieta jest anonimowa. Dziękujemy!
 • 1. W jakim stopniu zna Pani/Pan obowiązującą podstawę programową?
  (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Proszę podać źródło (źródła) znajomości podstawy programowej (można zaznaczyć kilka odp.) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Czy treści wybranych przez Panią/Pana podręczniki odpowiadają wybranym programom zgodnym z podstawą programową? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Czy oferta edukacyjna wynika z obowiązujących w szkole podstaw programowych?
  (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy dobiera Pani/Pan metody pracy właściwe przy realizacji podstawy programowej?
  (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Czy szkoła zapewnia nauczycielom bazę niezbędną do właściwej realizacji podstawy programowej? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Czy Pan/Pani rozpoznaje potrzeby swoich uczniów? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. W jaki sposób rozpoznaje Pan/Pani potrzeby i trudności uczniów? (można zaznaczyć max. 5 odp.) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Czy planując rodzaj i tematykę zajęć pozalekcyjnych uwzględnia Pani/Pan oczekiwania i potrzeby uczniów? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. W jaki sposób informuje Pan/Pani uczniów o prowadzonych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych? (można kilka odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Czy wykorzystuje Pani/Pan wnioski z rozpoznania trudności ucznia w planowaniu z nim pracy dydaktycznej? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Planując i prowadząc działania dydaktyczne ukierunkowuje się Pani/Pan głównie na potrzeby: (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. W jaki sposób dostosowuje Pani/Pan oddziaływania i wymagania dydaktyczne do potrzeb uczniów? (można kilka odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 14. Czy Pani/Pana zdaniem ilość organizowanych w szkole zajęć specjalistycznych jest wystarczająca? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Proszę napisać, jakie działania podejmuje Pani/Pan na rzecz poszerzania oferty edukacyjnej naszej szkoły? *

 • 16. Proszę napisać, kto uczestniczy w planowaniu i wdrażaniu działań zmierzających
  do poszerzenia oferty edukacyjnej naszej szkoły?
  *

 • 17. W jaki sposób nasza szkoła diagnozuje efekty podejmowanych działań edukacyjnych? (można kilka odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 18. Jakie inne dokumenty (oprócz podstawy programowej) nauczyciel powinien uwzględnić przy planowaniu pracy dydaktyczno – wychowawczej? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 19. Czy w szkole podejmuje się działania mające na celu monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Jakie działania Pani/Pan podejmuje w celu monitorowania realizacji podstawy programowej? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 21. Czy analiza sposobu i stopnia realizacji podstawy programowej jest efektem pracy zespołu nauczycieli? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 22. Czy sporządzane są wnioski z analizy, służące planowaniu i wdrażaniu dalszych działań? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 23. Na jakie trudności napotyka Pani/Pan podczas realizacji podstawy programowej? *

 • 24. Proszę wpisać swoje inicjały - dzięki temu będę wiedziała, kto z Państwa wypełnił już ankietę, a komu muszę przypomnieć:) Wpisanie inicjałów nie służy identyfikacji poszczególnych osób, jeżeli jednak wiąże się to z taką obawą, to proszę o informacje o wypełnieniu ma mój e-mail. Dziękuję. *

Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...