Nowoczesne kanały dystrybucji produktów bankowych na przykładzie banku Pekao S.A.

 • Szanowni Państwo ! Jestem studentką Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania i piszę pracę licencjacką pod tytułem Nowoczesne kanały dystrybucji produktów bankowych. Chciałabym poznać Państwa opinię jako Klientów banku Pekao S.A. odnośnie elektronicznych kanałów dostępu do usług bankowych. Ankieta jest anonimowa a wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w mojej pracy licencjackiej. Dziękuję za poświęcony czas i cenne odpowiedzi.
 • 1. Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Pani/Pana wiek *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Rodzaj wykształcenia *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Miejsce zamieszkania *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Aktualna sytuacja zawodowa *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Z jakich kanałów dystrybucji usług banku Pan/Pani korzysta? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Jak często korzysta Pan/Pani z bankowego konta internetowego? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Do jakich rodzajów usług bankowych wykorzystuje Pan/Pani Internet? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Jak często korzysta Pan/Pani z karty bankowej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. W jakim celu najczęściej używa Pan/Pani karty bankowej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Z jakich funkcji usług bankowych SMS i WAP Pan/Pani korzysta najczęściej? (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Z jakich funkcji usług bankowych call center Pan/Pani korzysta najczęściej? (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Jak ocenia Pan/Pani poziom usług świadczonych przez Internet? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Bardzo dobrze Dobrze Słabo Źle
  Dostęp do konta w dowolnej chwili  
  Wygoda i funkcjonalność systemu  
  Niezawodność i szybkość działania  
  Bogactwo oferty  
  Atrakcyjność finansowa  
 • 14. Co skłoniło Pana/Panią do korzystania z bankowości elektronicznej? (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Czy zgadza się Pan/Pani, iż bankowość tradycyjna (oddział banku) jest bezpieczniejsza od bankowości elektronicznej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Powody powstrzymujące Pana/Panią przed skorzystaniem z nowoczesnych kanałów dystrybucji produktów bankowych to: (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 17. Jaki jest według Pana/Pani stopień przydatności poszczególnych kanałów dystrybucji usług bankowych?* *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Duży Średni Żaden
  Bankowość internetowa (konto internetowe)  
  Call center (usługi świadczone przez telefon)  
  Bankowość z wykorzystaniem telefnu (SMS, WAP)  
  Bankowość z wykorzystaniem bankomatów i termiali (POS)  
 • 18. Które z niżej wymienionych czynników są dla Pana/Pani najważniejsze podczas korzystania z usług bankowości elektronicznej? (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 19. Według Pana/Pani najlepszym sposobem kontaktu klienta z bankiem jest *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Proszę zaznaczyć jedno poniższych zdań, z którym Pan/Pani się zgadza *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 21. Czy zamierza Pan/Pani korzystać z bankowości elektronicznej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...