ankieta do nauczycieli plastyki w kl. IV-VI, proszę pomóżcie

 • KWESTIONARIUSZ Drodzy Państwo! Prowadzę badania do pracy licencjackiej na temat Nowa Podstawa Programowa a rozwój wyobraźni na lekcjach plastyki w kl. IV – VI. Chciałabym poznać Państwa opinie na ten temat. Proszę o rozważne i szczere odpowiedzi na poniższe pytania. Ankieta skierowana została do nauczycieli plastyki uczących w kl. IV – VI szkoły podstawowej. Badania są anonimowe, a ich wyniki wykorzystane będą wyłącznie w celach naukowych. 1. Jakimi metodami ( sposobami) rozwija Pan / Pani wyobraźnię uczniów na zajęciach plastycznych? a)…………………………..... b)……………………………. c)……………………………. d)……………………………. e)……………………………. 2. W zakresie jakich obszarów aktywności plastycznej rozwija Pan / Pani wyobraźnie uczniów? a)…………………………… b)…………………………... c)……………………………. d)……………………………. e)……………………………. 3. Z jakich źródeł i materiałów czerpie Pan / Pani wiedzę dotyczącą rozwijania wyobraźni uczniów w plastyce? a)…………………………… b)…………………………... c)……………………………. d)……………………………. e)……………………………. 4. Jakie techniki plastyczne stosuje Pan / Pani w rozwoju wyobraźni uczniów kl. IV – VI? a)…………………………… b)…………………………... c)……………………………. d)……………………………. e)……………………………. 5.W jakim stopniu Pan / Pani dotychczasowy program nauczania plastyki umożliwia rozwijanie wyobraźni? a) bardzo wysokim b) wysokim c) średnim d) niskim e) bardzo niskim 6. W jakim stopniu prowadzone przez Pana / Panią zajęcia plastyki przyczyniają się do rozwoju wyobraźni u uczniów kl. IV – VI? a) bardzo wysokim b) wysokim c) średnim d) niskim e) bardzo niskim 7. Czy zapoznał / a się Pan / Pani z założeniami i celami Nowej Podstawy Programowej dotyczącej Plastyki w kl. IV – VI? a) tak b) średnio c) nie 8. Czy według Pana / Pani założenia Nowej Podstawy Programowej będą sprzyjały rozwojowi wyobraźni na lekcjach plastyki? a) tak b) średnio c) nie d) nie wiem DZIĘKUJE ZA UDZIELENIE INFORMACJI
 • 1. 1. Jakimi metodami ( sposobami) rozwija Pan / Pani wyobraźnię uczniów na zajęciach plastycznych? *

 • 2. 2. W zakresie jakich obszarów aktywności plastycznej rozwija Pan / Pani wyobraźnie uczniów? *

 • 3. 3. Z jakich źródeł i materiałów czerpie Pan / Pani wiedzę dotyczącą rozwijania wyobraźni uczniów w plastyce? *

 • 4. 4. Jakie techniki plastyczne stosuje Pan / Pani w rozwoju wyobraźni uczniów kl. IV – VI? *

 • 5. 5.W jakim stopniu Pan / Pani dotychczasowy program nauczania plastyki umożliwia rozwijanie wyobraźni? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. 6. W jakim stopniu prowadzone przez Pana / Panią zajęcia plastyki przyczyniają się do rozwoju wyobraźni u uczniów *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. 7. Czy zapoznał / a się Pan / Pani z założeniami i celami Nowej Podstawy Programowej dotyczącej Plastyki w kl. IV – VI? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. 8. Czy według Pana / Pani założenia Nowej Podstawy Programowej będą sprzyjały rozwojowi wyobraźni na lekcjach plastyki? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...