Ankieta motywowanie

 • Jestem studentką SGGW, piszę pracę magisterską na temat roli motywowania w funkcjonowaniu nowoczesnej formy. W tym celu niezbędne będą informacje na temat opinii pracowników odnośnie systemów motywowania stosowanych w ich firmach. Proszę o wypełnienie ankiety, jest ona anonimowa.
 • 1. w jaki sposób znalazł(a) się Pan(i) w obecnej firmie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. dlaczego zdecydował(a) się Pan(i) na podjęcie pracy w obecnej firmie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. od czego Pana/Pani zdaniem powinien zależeć wzrost wynagrodzenia? (można zaznaczyć max 3 odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. czy jest Pan(i) zadowolony/zadowolona ze swojego wynagrodzenia za wykonywaną pracę? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. czy gdyby Pana/Pani znajomy chciał rozpocząć pracę w firmie w której obecnie Pan/Pani pracuje *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. czy czuje się Pan(i) zmotywowany/zmotywowana do pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. z czego się składa Pana/Pani wynagrodzenie? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. czy poza wynagrodzeniem zasadniczym otrzymuje Pan(i) inne korzyści materialne? Jeżeli tak to jakie? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. które z wymienionych form motywowania są stosowane w Pana/Pani firmie? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. proszę zaznaczyć, które z wymienionych niżej form motywowania stosowanych przez pracodawców mają dla Pana/Pani największe znaczenie.Proszę uszeregować odpowiedzi w kolejności - 1 - najmniej motywujące, 10 - najbardziej motywujące.

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  • j 1.
  • j 2.
  • j 3.
  • j 4.
  • j 5.
  • j 6.
  • j 7.
  • j 8.
  • j 9.
  • j 10.
 • 11. czy obowiązujący w Pana/Pani firmie system motywacyjny jest zgodny z Pana/Pani oczekiwaniami? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. co jest dla Pana/Pani najważniejsze w pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. gdyby otrzymał(a) Pan(i) ofertę pracy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. kiedy ostatnio otrzymał(a) Pan(i) podwyżkę? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. gdyby mógł Pan/mogła Pani zmienić system motywacyjny w firmie, w której obecnie Pan(i) pracuje, to byłoby to: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. które z narzędzi motywowania uważa Pan(i) za skuteczniejsze? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. które z form płacowych są dla Pana/Pani najbardziej motywujące? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. które z form pozapłacowych są dla Pana/Pani najbardziej motywujące? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 19. Płeć ankietowanego *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. wiek ankietowanego *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 21. wykształcenie ankietowanego *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 22. staż pracy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 23. stanowisko ankietowanego *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 24. miejsce pracy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 25. forma świadczenia pracy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...