Zabawy stymulujące rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

 • Jestem studentką III roku Edukacji Wczesnoszkolnej z Wychowaniem Przedszkolnym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie piszę pracę licencjacką dotyczącą zabaw stymulujących rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich nauczycieli wychowania przedszkolnego o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest anonimowa a zebrane wyniki posłużą mi do pomocy przy pisaniu pracy licencjackiej.
 • 1. Staż pracy *

 • 2. Płeć: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Stopień awansu zawodowego: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Miejsce lokalizacji przedszkola: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Typ placówki w której Pan?Pani pracuje: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Grupa wiekowa: *

 • 7. Liczba wszystkich dzieci w grupie: *

 • 8. Jak często stosuje Pani/Pan zabawy w trakcie zajęć w przedszkolu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Ile czasu dziennie przeznacza Pani/Pan na zabawę kierowaną z dziećmi? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Ile czasu w ciągu dnia dzieci poświęcają na zabawę dowolną w przedszkolu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Jakie z zabaw:
  - rozwijających sprawność motoryczną
  - rozwijających lateralizację
  - rozwijających mowę
  - rozwijających spostrzeżenia wzrokowe
  - rozwijających spostrzeżenia słuchowe
  - rozwijających orientację w przestrzenie
  przeprowadza Pani/Pan z podopiecznymi najczęściej? (chodzi mi tu o same nazwy zabaw)
  *

 • 12. Z jakimi obszarami edukacji łączy Pani/Pan najczęściej zabawy w przedszkolu? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Jakie metody, sposoby, techniki pracy stymulującej rozwój dzieci stosuje Pani/Pan najczęściej? *

 • 14. Które z zabaw stymulujących rozwój dziecka wg Pani/Pana są najważniejsze w ostatnim etapie nauczania przedszkolnego i dlaczego? *

Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...