HIERARCHIA WARTOŚCI WŚRÓD MŁODZIEŻY

 • Zwracam się do Ciebie z prośbą o udzielenie wnikliwych i przemyślanych odpowiedzi na zawarte w niniejszym kwestionariuszu pytania. Badania sondażowe mają charakter anonimowy, a uzyskane wyniki poddane zostaną wyłącznie zbiorczemu opracowaniu. Proszę o podkreślenie zgodnej z Twoją opinią wybrane przez Ciebie odpowiedzi.
 • 1. Co rozumiesz pod pojęciem "wartość" a co "hierarchia wartości " *

 • 2. Jakie wartości są dla Ciebie w życiu najważniejsze? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  • j 1.
  • j 2.
  • j 3.
  • j 4.
  • j 5.
  • j 6.
  • j 7.
  • j 8.
  • j 9.
  • j 10.
 • 3. Gdzie poszukujesz wartości, którymi kierujesz się w życiu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Która z wymienionych wartości ma dla Ciebie najmniejsze znaczenie (proszę zaznaczyć 1 odpowiedź)? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Co uważasz za swój życiowy cel? *

 • 6. W jakim stopniu kierujesz się w życiu uznawanymi wartościami?

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  • j 1.
  • j 2.
  • j 3.
  • j 4.
 • 7. Czy wartości nabyte przez Ciebie w środowisku rodzinnym mają znaczenie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Która z poniżej wymienionych osób jest dla Ciebie największym autorytetem? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Czy jesteś zadowolony z Twojej sytuacji materialnej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Czy uważasz, że Twoje potrzeby materialne (ubrania, książki, zeszyty, komputery, telefony, itp.) są zaspokojone przez rodziców w stopniu: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Czy środowisko szkolne ma wpływ na kształtowanie Twojej hierarchii wartości? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Czy Twoim zdaniem nauczyciele wierzą w Twoje możliwości oraz w to, że dasz sobie w życiu radę? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Czy nauczyciele uświadamiają ci Twoje zalety i umiejętności? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Czy nauczyciele wspierają w trudnej sytuacji? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Czy środowisko rówieśnicze ma wpływ na kształtowanie Twojej hierarchii wartości? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Czy czujesz się odrzucony, nieakceptowany przez swoich kolegów/koleżanki? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. Czy problemy zawarte w ankiecie są dla Ciebie ważne? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. Płeć: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 19. Struktura rodziny: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Warunki materialne rodziny: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...