Zwracam się do Pani/ Pana z prośbą o wypełnienieponiższego kwestionariusza ankiety dotyczącego poziomumarketingu szczecińskich biur obrotu nieruchomościami.Wyniki niniejszej ankiety posłużą jako pomoc w wykonaniuczęści badawczej pracy magisterskiej pt. Analiza działańmarketingowych na rynku nieruchomości mieszkaniowych.Respondenci biorący udział w badaniu mają zapewnionącałkowitą anonimowość. Proszę o szczere odpowiedzi iuprzejmie dziękuję za poświęcony czas.

 • 1. Z usług którego z poniższych biur nieruchomości Pan(i) korzystał(a)? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Czego w Pana(i) przypadku dotyczyła usługa? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. W jaki sposób najczęściej kontaktował(a) się Pan(i) z pracownikiem biura? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Czy biuro korzystało z systemu MLS (system wielokrotnej wymiany ofert)? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z jakości wyświadczonej usługi? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. W jaki sposób uzyskał(a) Pan(i) informacje o tym biurze? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Na co zwraca Pan(i) szczególną uwagę przy wyborze biura nieruchomości? Proszę o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Jak ocenia Pan(i) następujące elementy funkcjonowania biura? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  bardzo dobrze dobrze średnio źle bardzo źle
  fachowa pomoc oraz doradztwo  
  wyszukiwanie nieruchomości  
  pomoc prawna  
  pomoc w formalnościach  
  pomoc w negocjacji ceny  
  pomoc z kredytem  
 • 9. Jakie są według Pana(i) cechy idealnego pośrednika (proszę podać trzy) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Jakich dodatkowych, a potrzebnych według Pana(i) usług biuro nie oferowało? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Z jakimi formami promocji biura spotkał(a) się Pan(i)? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Czy kiedykolwiek korzystał(a) Pan(i) z portali internetowych zamieszczających oferty nieruchomości? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Czy w przyszłości zarekomenduje Pan(i) biuro z którego Pan(i) korzystał(a) znajomym? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Płeć: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Wiek: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...