ANKIETA EWALUACYJNA

 •  


  ANKIETA EWALUACYJNA


  Projekt "W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

 • 1. Data wypełnienia ankiety: *

 • 2. Z jakiego działania w ramach naszego projektu skorzystał(a) Pan(i)? *

  Proszę zaznaczyć „X” przy dowolnej liczbie odpowiedzi
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o projekcie? *

  Proszę zaznaczyć „X” przy dowolnej liczbie odpowiedzi
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Jaki jest Pana/Pani stosunek do kształcenia ustawicznego, dokształcania się? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. W jakim zakresie skorzystanie z oferty działań projektu spełniło Pana/Pani oczekiwania? *

  Proszę zaznaczyć „X” przy dowolnej liczbie odpowiedzi
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Przed skorzystaniem
  z działań projektu...
  *

  Proszę ocenić w skali od 1 (bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze) wiedzę, zainteresowanie i świadomość we wskazanym zakresie
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę z zakresu kształcenia ustawicznego?  
  Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę z zakresu możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz oferty kształcenia ustawicznego w regionie ?  
  Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę z zakresu możliwości uczestnictwa w inicjatywach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?  
  Jak ocenia Pani/Pan swoje zainteresowanie kształceniem ustawicznym?  
  Jak ocenia Pani/Pan swoją świadomość z zakresu istoty kształcenia ustawicznego ?  
  Jak ocenia Pani/Pan swoją świadomość nt. znaczenia dokształcania się dla rozwoju osobistego i zawodowego?  
 • 7. Po skorzystaniu
  z działań projektu...
  *

  Proszę ocenić w skali od 1 (bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze) wiedzę, zainteresowanie i świadomość we wskazanym zakresie
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę z zakresu kształcenia ustawicznego?  
  Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę z zakresu możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz oferty kształcenia ustawicznego w regionie ?  
  Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę z zakresu możliwości uczestnictwa w inicjatywach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?  
  Jak ocenia Pani/Pan swoje zainteresowanie kształceniem ustawicznym?  
  Jak ocenia Pani/Pan swoją świadomość z zakresu istoty kształcenia ustawicznego ?  
  Jak ocenia Pani/Pan swoją świadomość nt. znaczenia dokształcania się dla rozwoju osobistego i zawodowego?  
  Jak ocenia Pani/Pan przydatność informacji uzyskanych podczas korzystania z działań projektu?  
 • 8. Czy zamierza Pan/i w ciągu najbliższego roku wziąć udział w szkoleniu/kursie/lub innej formie aktywności stwarzającej możliwość rozwoju zawodowego/doradztwie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • METRYCZKA
 • 9. Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Wykształcenie *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Wiek *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Bieżąca aktywność naukowa *

  Jeśli osoba ucząca się, proszę podać nazwę szkoły i formę (np. szkoła zawodowa, liceum, szkoła policealna, studia podyplomowe, szkolenie, kurs)
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!

  ZAPRASZAMY NA STRONĘ NASZEGO PROJEKTU
  www.waszawiedza.pl
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...