Przebieg rekrutacji i selekcji

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1 strona

 • Ankieta została przygotowana w celu zbadania przebiegu procesu rekrutacji i selekcji. Ma charakter pomocy naukowej do napisania części badawczej pracy licencjackiej i jest anonimowa.
 • 1. Z jakiego powodu prowadzony jest najczęściej nabór pracowników w Państwa firmie? *

  można zaznaczyć kilka odpowiedzi
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Czy przed przystąpieniem do rekrutacji określają Państwo szczegółowe wymagania kierowane do kandydatów (analiza stanowiska pracy i stworzenie profilu idealnego kandydata)? *

 • 3. Czy korzystają Państwo z rekrutacji wewnętrznej (wśród pracowników już zatrudnionych)? *

 • 4. Czy przed przystąpieniem do procesu rekrutacji przygotowują Państwo plan obejmujący analizę i wybór źródeł pozyskania pracownika? *

 • 5. Czy przygotowują Państwo analizę kosztów i czasu procesu rekrutacji i selekcji? *

 • 6. Z jakich źródeł najczęściej korzystają Państwo ogłaszając ofertę pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy bardzo rzadko rzadko często bardzo często
  Własna baza danych  
  Urząd Pracy  
  Praktyki, staże  
  Uczelnie, targi pracy dla absolwentów  
  Ogłoszenia prasowe  
  Ogłoszenie w serwisach internetowych  
  Ogłoszenie na firmowej stronie internetowej  
  Ulotki/ broszury  
  Reklama w TV/ radiu  
  Firmy zewnętrzne  
  Informacje od znajomych/ rodziny  
 • 7. Jakie źródła pozyskiwania pracowników są według Państwa najskuteczniejsze? *

  można zaznaczyć kilka odpowiedzi
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Jakie dokumenty aplikacyjne są wymagane od kandydatów na pracowników Państwa firmy? *

  można zaznaczyć kilka odpowiedzi
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Z jakich metod selekcji korzystają państwo najczęściej? *

  można zaznaczyć kilka odpowiedzi
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Które z wymienionych narzędzi selekcji należą według Państwa do najbardziej czasochłonnych?: *

  1-najmniej czasochłonne, 5- najbardziej czasochłonne
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Dane biograficzne  
  Rozmowa kwalifikacyjna  
  Testy psychologiczne  
  Testy językowe  
  Testy wiedzy  
  referencje  
  Ośrodki oceny  
  Próbki pracy  
 • 11. Które z narzędzi selekcji pracowników pozwalają najdokładniej zaprezentować ich umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w Państwa firmie? *

  1-najmniej , 5- najbardziej
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Dane biograficzne  
  Rozmowa kwalifikacyjna  
  Testy psychologiczne  
  Testy językowe  
  Testy wiedzy  
  referencje  
  Ośrodki oceny  
  Próbki pracy  
 • 12. Jaki typ rozmów kwalifikacyjnych, ze względu na technikę ich przeprowadzania, jest w Państwa organizacji stosowany ? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  można zaznaczyć kilka odpowiedzi
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Jak oceniają Państwo wiarygodność informacji uzyskanych w trakcie przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych *

 • 2 strona

 • 14. Czy wymienione czynniki cechy kandydata maja znaczenie dla potrzeb Państwa firmy?:

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  tak nie
  doświadczenie  
  wykształcenie  
  osobowość  
  Znajomość branży  
  Znajomość języków obcych  
  zainteresowania  
  wiek  
  pleć  
  Stan cywilny  
  Wygląd zewnętrzny  
  Sposób zachowania (komunikatywność, mowa ciała)  
  Sposób mówienia ( umiejętność negocjacji, sposób wysławiania się)  
  motywacja  
 • 15. Proszę odnieść się do poniższych stwierdzeń: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  tak nie trudno powiedzieć
  Przed przystąpieniem do selekcji dokładnie zapoznajemy się z dokumentami aplikacyjnymi kandydata  
  Staramy się stworzyć przyjazną, bezstresową atmosferę podczas spotkania  
  Dobieramy odpowiednie narzędzia selekcji (dopasowane do stanowiska)  
  Kierujemy się pierwszym wrażeniem  
  Informujemy każdego kandydata o jego obowiązkach na stanowisku pracy, warunkach pracy, zakresie odpowiedzialności, itp.  
  Informujemy każdego kandydata o wyniku postępowania rekrutacyjnego  
  Zwracamy uwagę na wiedzę kandydata dotyczącą naszej firmy  
 • 16. Czy proces rekrutacji i selekcji w Państwa firmie jest w jakikolwiek sposób rejestrowany? *

 • 17. Z jakimi trudnościami spotykają się państwo w procesie rekrutacji i selekcji pracowników? *

  można zaznaczyć kilka odpowiedzi
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 18. Jak często w Państwa organizacji przeprowadzany jest proces pozyskiwania pracowników? *

 • 19. Z ilu etapów składa się proces rekrutacji w państwa firmie? *

 • 20. Ile osób wchodzi w skład komisji rekrutacyjnej? *

 • Metryczka
 • 21. Wielkość firmy: *

 • 22. Zasięg działania firmy? *

 • 23. Zajmowane stanowisko: *

 • 24. Wykształcenie: *

 • 25. Wiek: *

 • 26. Jak długie jest Pani/ Pana doświadczenie w prowadzeniu procesu pozyskiwania pracowników ? *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...