ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICHPRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE.

 • 1. JEST PAN/I WŁAŚCICIELEM ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. W JAKIM WOJEWÓDZTWIE ZNAJDUJE SIĘ SIEDZIBA PANA/I PRZEDSIĘBIORSTWA? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. JAK OCENIA PAN/I POZIOM SWOJEJ OGÓLNEJ WIEDZY NA TEMAT DOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Z JAKICH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA KORZYSTAŁ/A PAN/I ? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. KTÓRYMI ZE ŹRÓDEŁ JEST PAN/I ZAINTERESOWANY/A DO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W PRZYSZŁOŚCI? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. PROSZĘ OCENIĆ NA ILE DOBRZE SĄ ZNANE ( NA CZYM POLEGAJĄ, JAK Z NICH KORZYSTAĆ) WEDŁUG PANA/I POSZCZEGÓLNE ŹRÓDŁA. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  BARDZO DOBRZE ZNANE DOBRZE ZNANE ŚREDNIO ZNANE SŁABO ZNANE NIEZNANE
  Finansowanie z zatrzymanego zysku  
  Odpisy amortyzacyjne  
  Dopłaty wspólników  
  Fundusze wysokiego ryzyka – Venture Capital  
  Publiczna emisja akcji na rynku kapitałowym  
  Kredyty bankowe  
  Kredyty i pożyczki konsumpcyjne oraz formy sprzedaży ratalnej  
  Fundusze poręczeniowe  
  Kredyt kupiecki  
  Fundusze pożyczkowe  
  Faktoring  
  Leasing  
  Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych  
  Franczyza (franchising)  
  Dotacje i subwencje  
 • 7. PANA/I PRZEDSIĘBIORSTWO PROSPERUJE? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. CZY ZDARZYŁA SIĘ TAKA SYTUACJA, ŻE NIE MÓGŁ/ NIE MOGŁA PAN/I ZREALIZOWAĆ ZAMYSŁU WZGLĘDEM SWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Z POWODU BRAKU ŚRODKU FINANSOWYCH NA TEN PROJEKT? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. WEDŁUG PANA/I DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU SĄ PRZYSTĘPNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...