Polskie feministki

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1. Proszę podać swoją płeć: *

 • 2. Współczesne polskie feministki: *

  Proszę zaznaczyć na skali Pani zdanie na poniższe kwestie.
  mają nieatrakcyjny wygląd
  5
  mają bardzo atrakcyjny wygląd
  nie dbają o wygląd zewnętrzny
  5
  bardzo dbają o wygląd zewnętrzny
  ubierają się niemodnie
  5
  zdecydowanie ubierają się modnie
  ubierają się niestarannie
  5
  zdecydowanie ubierają się starannie
  nie mają powodzenia u płci przeciwnej
  5
  mają bardzo duże powodzenie u płci przeciwnej
  nie są seksowne
  5
  są bardzo seksowne
  nie lubią flirtować
  5
  bardzo lubią flirtować
  często są samotne - nie mają partnera
  5
  bardzo rzadko są samotne
  są niezadowolone ze swojego życia osobistego
  5
  są bardzo zadowolone ze swojego życia osobistego
  są niezadowolone ze swojego życia erotycznego
  5
  są bardzo zadowolone ze swojego życia erotycznego
  często są lesbijkami
  5
  rzadko są lesbijkami
 • 3. Współczesne polskie feministki: *

  Proszę zaznaczyć na skali Pani zdanie na poniższe kwestie.
  nie chcą brać ślubu
  5
  bardzo chcą brać ślub
  nie chcą mieć dzieci
  5
  bardzo chcą mieć dzieci
  uważają, że rodzina nie jest ważna w życiu
  5
  uważają, że rodzina jest bardzo ważna w życiu
  mieszkają na wsiach lub w małych miejscowościach
  5
  mieszkają w dużych miastach
  mają niskie wykształcenie
  5
  mają wysokie wykształcenie
  uważają, że prestiż i władza nie są ważne
  5
  uważają, że prestiż i władza są bardzo ważne
  nie interesują się polityką
  5
  bardzo interesują się polityką
  mają poglądy lewicowe
  5
  mają poglądy prawicowe
  nie są religijne
  5
  są bardzo religijne
 • 4. Współczesne polskie feministki: *

  Proszę zaznaczyć na skali Pani zdanie na poniższe kwestie.
  są nietowarzyskie
  5
  są bardzo towarzyskie
  są wrogo nastawione do ludzi
  5
  są przyjaźnie nastawione do ludzi
  często są smutne
  5
  często są pogodne
  nie mają poczucia humoru
  5
  zdecydowanie mają poczucie humoru
  są nieasertywne
  5
  są bardzo asertywne
  łatwo je wyprowadzić z równowagi
  5
  trudno je wyprowadzić z równowagi
  są nieszczere
  5
  są bardzo szczere
  są nieufne
  5
  są bardzo ufne
  są nieskromne
  5
  są bardzo skromne
  są niedelikatne
  5
  są bardzo delikatne
  są uparte
  5
  są ustępliwe
  są leniwe
  5
  są pracowite
  są nieambitne
  5
  są bardzo ambitne
  są mało inteligentne
  5
  są bardzo inteligentne
 • 5. Czy zna Pani osobiście kogoś, kto uważa się za feministkę? *

  Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
 • 6. Czy zna Pani osobę medialną, która uważa się za feministkę? *

  Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
 • 7. Czy zgadza się Pani lub nie zgadza z poniższymi poglądami? *

  Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź, w każdym wierszu.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam ani się zgadzam, ani się nie zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam
  poza podstawowymi różnicami biologicznymi, nic nie różni obu płci  
  zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają takie same wrodzone zdolności  
  różnice w kierunkach zainteresowań i zdolności kobiet i mężczyzn są efektem wychowania  
  w społeczeństwie istnieje podział na role kobiece i męskie  
  na to, co uznaje się za typowo kobiece, a co za typowo męskie, wpływa przede wszystkim kultura  
  kobiety i mężczyźni powinni mieć równy dostęp do wszystkich zawodów  
  kobiety i mężczyźni powinni mieć równy dostęp do awansu zawodowego  
  kobiety i mężczyźni powinni mieć równy dostęp do edukacji  
  kobiety i mężczyźni powinni mieć równy dostęp do udziału w polityce  
  kobiety i mężczyźni powinni mieć takie same możliwości udziału w życiu rodzinnym  
  sztywny podział ról na typowo kobiece i typowo męskie krzywdzi obie płcie  
  odmienne traktowanie ze względu na płeć jest dyskryminacją  
 • 8. Jaki jest Pani stosunek do feminizmu? *

  Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
 • 9. Czy uważa się Pani za feministkę? *

  Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
 • 10. Proszę podać swój rok urodzenia: *

 • 11. Proszę podać swoje aktualne miejsce zamieszkania: *

 • 12. Jak długo mieszka Pani w aktualnym miejscu zamieszkania? *

 • 13. Gdzie mieszkała Pani wcześniej?

  Proszę odpowiedzieć na pytanie, jeśli w obecnym miejscu zamieszkania mieszka Pani krócej niż 5 lat
 • 14. Proszę podać swoje wykształcenie: *

 • 15. Czy obecnie Pani studiuje? *

 • 16. Na jakiego rodzaju studiach jest Pani obecnie?

 • 17. Jaki jest Pani stan cywilny? *

 • 18. Czy ma Pani dzieci? *

 • 19. Ile ma Pani dzieci?

  Proszę odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy ma Pani dzieci.

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...